Oproep Jacco Vonhof: ondernemers stem voor de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland

Foto:

Zwollenaar Jacco Vonhof roept iedereen op om een stem uit te brengen voor de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Het gaat om een initiatief van MKB-Nederland, waarbij om de twee jaar het uitsluitend om de vraag draait: wat doet de gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En doen ze dat goed? Natuurlijk hoopt Vonhof dat veel ondernemers op ‘zijn’ stad stemmen.

De coronacrisis raakt ondernemers hard in hun bedrijfsvoering. Veel gemeenten spannen zich gelukkig in om de pijn van de maatregelen te verzachten. Er kwamen speciale loketten, gemeenten bieden financiële steun zoals uitstel van belastingen, horeca mocht terrassen uitbreiden en er werd meegedacht en meegewerkt om winkelgebieden op een veilige manier aantrekkelijk te houden. Daarom is in deze editie een speciale coronamodule opgenomen.

Waar voor je geld

Uniek aan de verkiezing van MKB-Nederland is dat het niet om de papieren werkelijkheid gaat: het is geen studie van collegeprogramma’s of beleidsnota’s. Het gaat om de mening van de ondernemer, om de beleving van de gemeentelijke dienstverlening. Wat er op papier goed uitziet, kan in de praktijk namelijk toch tegenvallen of andersom. Een hoge OZB-heffing maar voortreffelijke voorzieningen voor ondernemers kan de voorkeur hebben boven een omgekeerde situatie. Krijg je als ondernemer ‘waar voor je geld’?

Prikkelen

De mkb-vriendelijkheid kan ook blijken uit zaken als kortere procedures bij noodzakelijke uitbreidingen, een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer kansen voor mkb’ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen, telefonische of digitale bereikbaarheid, de snelheid van betalen, de hoogte van de lokale lasten, vergunningverlening of beleid voor starters. Mkb-ondernemers zijn cruciaal voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate hulp van hun gemeente. MKB-Nederland wil met de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente colleges van B&W, raadsleden en ambtenaren op een positieve manier prikkelen om een scherpe blik op belangen van ondernemers te laten houden.

Pijlers

Het grootschalige onderzoek van MKB-Nederland – dat dit jaar zijn zede editie beleeft – wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova en stoelt op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers in de gemeente, het imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking tot het mkb en de hoogte van de gemeentelijke lasten. Hieruit volgt uiteindelijk een landelijke ranglijst. Er is daarnaast een aparte prijs voor de beste van de 40 grootste gemeenten. Voorjaar 2021 zal bekend worden wie zich de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland mag noemen.

Ondernemers kunnen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl de vragenlijst invullen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen