Zwolle in actie tegen kinderarmoede: we laten gezinnen niet zitten en helpen kinderen naar een betere toekomst

Karin ter Horst en Nathalie Rozenveld bestrijden kinderarmoede
Foto: bsharp-media.nl

De kinderarmoede wil maar niet dalen. Cijfers van het CBS gaven al aan dat het aantal kinderen dat in de armoede zit niet is gedaald. Ook het CPB kwam met cijfers hierover. In Zwolle zijn zo’n 2000 kinderen die in armoede leven. Een kleine tien procent.

Het zijn kille cijfers die doen schrikken. Zeker omdat door corona de kinderarmoede verder is gestegen en de verwachting is dat kinderarmoede dit najaar nog verder stijgt. Gezinnen te maken met schoolkosten en contributies voor sportclubs en verenigingen. ”In Zwolle laten we deze gezinnen niet zitten: we helpen kinderen voor een betere toekomst”, zeggen Nathalie Rozenveld en Karin ter Horst.

Kinderarmoede

Gemeente Zwolle maakt werk van kinderarmoede.  Nathalie Rozenveld, armoederegisseur van de gemeente Zwolle, vertelt: “Ik ben inmiddels twee jaar bezig met een Zwols project om armoede op scholen onder de aandacht te brengen. We bezoeken scholen, vertellen de leerkrachten wat armoede is, wat de signalen zijn en waar ouders hulp kunnen vinden. Leerkrachten hebben er vaak geen idee van. Ouders zijn meestal goed geworden in het te verbergen omdat ze zich schamen. Dat maakt het lastig armoede te signaleren, laat staan bespreekbaar te maken. En dat terwijl het iedereen kan overkomen als gevolg van bijvoorbeeld scheiding, faillissement of ontslag. Mensen realiseren zich niet hoe kwetsbaar ze zijn, ook als ze een baan hebben”.

Maar ook via lerarenopleidingen maakt Nathalie mensen bewust van armoede: “We doen ons verhaal ook bij Pabo’s om zo bewustwording bij aankomende leerkrachten te kweken. De Pabo’s staan er open voor en we zien dat studenten er verbaasd over zijn dat armoede zoveel voorkomt, maar ze vinden het ook fascinerend.

Nathalie Rozenveld: ”Armoede verdient continu de aandacht. Het is onze doelstelling die aandacht daadwerkelijk te geven. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige lichting jeugdprofessionals – waaronder docenten – ook voldoende kennis hebben over de impact van armoede op kinderen, hebben we contact gelegd met de hogescholen in Zwolle. Wij hebben daar colleges gegeven en zoeken naar manieren om dit thema vast onderdeel van het onderwijs te maken.”

De Zwolse aanpak wordt landelijk als voorbeeld aangehaald. Nathalie is blij met de aandacht die het Jeugdfonds Sport en Cultuur in januari van dit jaar gaf op zijn site (jeugdfondssportencultuur.nl/verhaal/nathalie). Nathalie vertelt waarom het belangrijk is om scholen samen met een ervaringsdeskundige zoals Karin ter Horst te bezoeken: “Doordat Karin haar verhaal vertelt, is de impact groter dan wanneer ik met cijfers zou komen. Dankzij haar verhaal beseffen leerkrachten dat een gezin snel kwetsbaar kan worden en dat het dan moeilijk is de weg naar hulp te vinden. Ze kunnen haar ook vragen stellen en Karin geeft tips hoe je het bespreekbaar kunt maken. Dat is niet zo ingewikkeld. Na een scheiding kun je simpelweg vragen of de ouder het financieel een beetje redt. Wij ondersteunen scholen door ze te voorzien van overzichten en informatie over voorzieningen waar ouders terecht kunnen. Maar in eerste instantie gaat het om de bewustwording bij de leerkrachten.”

Handreiking

Nathalie vertelt over de handreiking “Financiële krapte op school”: “We hebben deze handreiking in Zwolle gemaakt in samenwerking met scholen, wijkteammedewerkers en ervaringsdeskundigen. Deze handreiking helpt scholen om ouders en kinderen te ondersteunen en geeft antwoord op vragen als Hoe signaleer je financiële krapte? Hoe is gedrag van ouders en kinderen te duiden? en Hoe maak je dit bespreekbaar? We hebben vorig jaar de handreiking verspreid onder alle basisscholen in Zwolle. De handreiking is nu te vinden via www.swtzwolle.nl/professionals/scholen. Ik vind het een mooie erkenning van ons werk dat delen daarvan zijn opgenomen in de landelijke handreiking”.

Regelingen

Zwolle heeft veel regelingen om kinderen te laten meedoen. Een aantal voorzieningen is opgenomen in het overzicht “Extra’s voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen” van het Sociaal Wijkteam.

Hulp bij aanvragen

De meeste regelingen en voorzieningen zijn zelf digitaal aanvragen. Wie er zelf niet uit komt kan contact opnemen met Op Orde/Sociaal Raadslieden. Vanwege de coronamaatregelen zijn de inloopspreekuren alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak contact opnemen met Op Orde/Sociaal Raadslieden via:

  • Telefoon: 038-456 97 00 (elke werkdag tussen 08:30 – 17:00 uur bereikbaar)
  • whatsapp: 06–12185437
  • e-mail: i[email protected]

Meer informatie

Ook is gebruik te maken van de handige signalenkaart (https://www.signalenkaartarmoede.nl/), waarin bijvoorbeeld voor Zwolle 56 oplossingen bij armoede zijn genoemd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden