Verkeersproef Van Karnebeektunnel voor autoverkeer

De Van Karnebeektunnel kan straks van twee kanten genomen worden
Foto: Gemeente Zwolle

Het is nu al mogelijk voor het autoverkeer om de stad-uit gebruik te maken van de Van Karnebeektunnel. Vanaf 1 december gaat de tunnel in twee richtingen open. De verkeersproef duurt een jaar.

Dat het autoverkeer dat de stad uit wil gebruik kan maken van de tunnel is al een tijdje het geval. Dit komt vanwege de werkzaamheden aan het Stationsplein. Tijdens de aanleg van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling is het Stationsplein afgesloten voor autoverkeer. Door de verkeersproef nu te starten zal vooral het verkeer uit Assendorp en de Stationsbuurt van de tunnel gebruikmaken omdat het Stationsplein tot juli 2021 niet toegankelijk is voor autoverkeer. Na de afronding van de werkzaamheden aan het Stationsplein ontstaat een andere situatie, waarin in beperkte mate doorgaand verkeer mogelijk is. De proef geeft inzicht in hoe automobilisten door het gebied rijden en de gekozen routes.

Aantrekkelijk centrumgebied en bereikbaar

Wethouder Ed Anker zegt: “Zwolle heeft de ambitie om de Spoorzone en de binnenstad beter met elkaar te verbinden. Deze gebieden vormen straks samen het centrumgebied van Zwolle. Het nieuwe centrumgebied kan daarbij nog aantrekkelijker worden voor voetgangers en fietsers. Tegelijkertijd willen we wijken zoals Assendorp voor auto’s goed bereikbaar houden. Met deze proef gaan we samen ervaren en meten wat deze tijdelijke verbinding betekent voor het verkeer in en rondom het centrum. We kijken daarbij goed of het meerwaarde oplevert en natuurlijk of het niet leidt tot extra drukte op andere plekken. Daarom is het belangrijk om één jaar ervaring op te doen, zodat er op verschillende momenten in het jaar gemeten kan worden.”

Verkeersproef Van Karnebeektunnel

Met het onderzoek maakt de gemeente inzichtelijk wat de invloed van de openstelling van de Van Karnebeektunnel is op het verkeer rondom de Stationsbuurt, Assendorp en Pierik. Naast de datagegevens uit de aanwezige verkeerslichten wordt er op een aantal locaties verkeerstellingen uitgevoerd op onder meer Van Karnebeektunnel, de Oosterlaan, Deventerstraatweg, Hortensiastraat en de Burgemeester Van Roijensingel. Dat houdt in dat al het verkeer dat over de weg rijdt door middel van speciale techniek geteld wordt. Deze metingen vinden plaats op onder andere drie momenten: voorafgaand aan de proef, bij de start van de proef en na de openstelling van het Stationsplein rond de zomer 2021. Bij het beoordelen van de metingen wordt rekening gehouden met de geldende adviezen en richtlijnen rondom Covid. Wanneer het dringende advies is om thuis te werken, heeft dit natuurlijk invloed op het aantal auto’s op de weg.

Verkeersbesluiten en werkzaamheden

Om de verkeersproef goed en veilig uit te voeren zijn aanpassingen aan de kruising en in de tunnel nodig. Hiervoor wordt een aantal verkeersbesluiten genomen. Zo wordt de maximale rijsnelheid in de tunnel verlaagd tot 30 km per uur. Het fietspad wordt op deze plek (kruising Van Karnebeektunnel-Deventerstraatweg) verlegd om te zorgen dat het afslaande verkeer beter zicht heeft op het fietsverkeer. En er komt een zogeheten opstelruimte voor auto’s tussen het fietspad en de Deventerstraatweg. Het verkeer dat uit de Van Karnebeektunnel komt, kan hierdoor de andere verkeersstromen in twee keer kruisen. De aanpassingen zorgen ook voor een veiligere fietsverbinding rondom dit kruispunt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden