Dertig kilometer Vechtdijk tussen Zwolle en Dalfsen moeten worden versterkt

De Vecht bij Zwolle
Foto: Google Maps

Maar liefst dertig kilometer Vechtdijk tussen Zwolle en Dalfsen moet worden versterkt. De komende drie jaar wordt onderzocht hoe dat moet.  Bestuurslid Breun Breunissen van Waterschap Drents Overijsselse Delta zegt: “We staan aan het begin van een intensief proces om  de best passende oplossing te vinden voor het versterken van de dijk. Want dat is de opgave die er ligt: de dijk versterken, zodat inwoners ook in de toekomst worden beschermd tegen overstromingen.”

Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Vechtstromen): “We kijken namelijk niet alleen naar de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle. Ook andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal tot de Duitse grens nemen we mee in dit project.Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk parkeren van water in een gebied wanneer het hoogwater is. Want uit recent onderzoek blijkt dat dergelijke maatregelen ook kunnen bijdragen aan minder hoge waterstanden op de Vecht in extreme situaties. De combinatie van diverse maatregelen kan zorgen dat de Vechtdijk op sommige punten misschien minder ingrijpend aangepakt gaat worden.”

Vechtdijk onvoldoende sterk

Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle onvoldoende sterk is om het gebied in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. De komende drie jaar nemen de waterschappen de tijd voor een verkenning. Hierin wordt de situatie – waarin ook rekening wordt gehouden met langere periodes van droogte – nauwkeurig in beeld gebracht en bekeken welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. Daarvoor wordt veel onderzoek gedaan en worden gesprekken met inwoners en bedrijven gevoerd. In 2023 wordt de verkenning afgesloten met het besluit welke oplossing de voorkeur heeft: het voorkeursalternatief. Dat kan alleen dijkversterking zijn, of een combinatie met één of meerdere systeemmaatregelen. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt tot concrete plannen. De schop gaat in de grond vanaf 2027.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden