PvdA en D66 zien biomassacentrales niet zitten en moeten sluiten

PvdA en D66 willen einde aan verstoken hout in biomassacentrales
Foto: Pixabay

Stop met biomassacentrales in Zwolle en moeten zo snel mogelijk sluiten. Dat vinden PvdA en D66. De grotere nog geplande centrale op Voorst zien ze het liefst helemaal niet komen, maar als dat wel moet dan onder strikte voorwaarden. Beide partijen concluderen dit naar aanleiding van het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs uitbracht.  Mart Oude Egbrink (PvdA) en David Hof (D66) manen het Zwolse college tot actie.

In Holtenbroek (Muziekbuurt), aan de Vrolijkheid en in Breecamp zorgen kleine biomassacentrales voor de verwarming van huizen en bedrijven. Begin dit jaar verleende de gemeente een vergunning voor een grotere biomassacentrale op Voorst. Hierover maken vele Zwollenaren zich terecht grote zorgen.

Ook de PvdA en D66 zijn al langere tijd kritisch over biomassa. Ze hebben in november gevraagd terughoudend te zijn ten aanzien van nieuwe initiatieven. Oude Egbrink en Hof zeggen: ”Desalniettemin koos het college ervoor om de nieuw te bouwen centrale op Voorst geen strobreed in de weg te leggen. De komende jaren gaan in Nederland honderden biomassacentrales
verschijnen, veelal draaiend op resthout. Wie garandeert dat er voldoende resthout beschikbaar is en blijft?”

Duurzame opties

Wat de PvdA en D66 betreft is er een duidelijke strategie van het Zwolse college nodig. ”Bestaande biomassacentrales in Zwolle moeten worden gesloten. Hiervoor zijn prima alternatieve duurzame opties beschikbaar als zonne-energie, windenergie en eventueel geothermie. Zolang de centrales nog wel in gebruik zijn, willen we van het college weten hoe we dat zo duurzaam en met zo min mogelijk overlast kunnen doen.”

Eisen uitstoot aanscherpen

Op 1 juli schreef minister Wiebes in een kamerbrief dat hij de eisen voor uitstoot voor biomassacentrales fors wil aan te scherpen. De PvdA en D66 vinden dat deze eisen ook voor bestaande centrales moeten gelden. ”Juist kleine biomassacentrales kennen namelijk amper regelgeving op het gebied van uitstoot. Hierdoor slaat fijnstof neer in de achtertuin van onze inwoners. Met de nieuwe regelgeving kunnen we mogelijk ook besparen op de uitstoot van stikstof. Dat is hard nodig voor de woningbouwopgave in onze stad.”

Biomassacentrale Voorst

De vraag is ook wat er moet gebeuren met de beoogde grotere centrale op Voorst. Omdat hier sprake lijkt van een zogenaamde overbruggingstoepassing is er waarschijnlijk niet direct een alternatief voorhanden. Desondanks willen de PvdA en D66 dat de wethouder zo snel mogelijk met de toekomstig exploitant in gesprek gaat over de adviezen van de SER. Ze vragen zich af of het nog logische is de centrale te bouwen en of er echt geen alternatief denkbaar binnen een aantal jaren? Ook zegt de SER: indien duurzame alternatieven pas op termijn inzetbaar zijn, moet je afwegen of een keuze voor biogrondstoffen als overbruggingsoplossing de voorkeur verdient boven nog even wachten op een alternatief. Oude Egbrink en Hof: ”Het risico is immers dat er straks een centrale staat, terwijl na een aantal jaar een alternatief voorhanden is. Blijft die centrale dan nog twintig jaar staan, omdat deze er toch al staat? Is dat wat we willen?”

Aangescherpte emissie-eisen

Als die centrale er ondanks alles toch moet komen, vinden wij dat nu al gebouwd moet worden volgens de aangescherpte emissie-eisen die minister Wiebes wil laten gelden vanaf 2022. Want het kan toch niet zo zijn dat de inwoners in Frankhuis de laatste groep is die last krijgt van uitstoot, alleen omdat de eisen voor de centrale op Voorst nog nét niet golden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden