Financiële rijkssteun voor De Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis

Onder meer Hedon kan rijkssteun verwachten
Onder meer Hedon kan rijkssteun verwachten
Foto: Google Maps

Steunaanvragen Zwolse cultuurinstellingen voor De Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en Het Fraterhuis zijn toegekend. Zij krijgen financiële hulp van het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. De steunmaatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat deze instellingen door de coronacrisis klappen krijgen, die ze niet meer te boven komen. Het geld wordt ingezet om deze zware maanden door te komen en voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.

De gemeente heeft in juni gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het Rijk bood om via co-financiering de grootste culturele instellingen in Zwolle te ondersteunen. Ook de provincie doet mee. Het Rijk heeft bepaald dat de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en het Fraterhuis van nationaal belang zijn en daarom in aanmerking konden komen voor de steunmaatregelen. Het gaat in totaal om ruim 3 miljoen euro.

Wethouder Cultuur, Monique Schuttenbeld: ‘Ik ben ontzettend blij dat onze Zwolse culturele instellingen deze financiële steun ontvangen. Het geeft lucht in moeilijke tijden. Hiermee wordt ook onderstreept hoe belangrijk onze culturele instellingen zijn. Niet alleen voor Zwolle en de regio, maar ook voor Nederland. Ik weet zeker dat het toegekende geld ertoe bijdraagt dat er voor nu, maar ook voor het nieuwe seizoen weer heel veel moois te beleven valt in Zwolle.’

De culturele sector van Zwolle is van groot belang voor de stad. Zwolle heeft een cultureel aanbod dat het leven van de inwoners verrijkt, kleur geeft en verbindt. Cultuur maakt ook dat Zwolle aantrekkelijk is voor bezoekers en als woon- en werkstad. Hiermee is de culturele sector een onmisbare factor in economisch opzicht. Een belangrijk fundament onder de vitaliteit en veerkracht van Zwolle.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen