Sekschats met kinderen wordt strenger aangepakt

sekschats tussen volwassenen en kinderen worden strenger aangepakt
Foto: Pexels

Wie als volwassene seksueel getinte berichten stuurt naar kinderen stuurt kan rekenen op een forse straf. Het is nieuw is dat sexchatting expliciet strafbaar wordt gesteld. Er komt een gevangenisstraf van maximaal twee jaar te staan. Leeftijdsgenoten die onderling seksueel beeldmateriaal uitwisselen is niet strafbaar.

De wetgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag moet worden aangepast aan de huidige, moderne samenleving. Door de toename van internet, sociale media en smartphones is er meer online seksueel contact. Het is vrij simpel om seksuele misdrijven op afstand te plegen. Daarom moet online seksueel grensoverschijdend gedrag hetzelfde bestraft worden als offline.  Met name kinderen zijn kwetsbaar en zijn steeds gemakkelijker te bereiken voor kwaadwillende volwassenen. Wie een jongere seksueel benadert kan rekenen op forse straffen. Sexchatting of sexting kan rekenen op twee jaar gevangenisstraf.

Onvrijwillige seks

Een belangrijke uitbreiding is de strafbaarstelling van seks tegen de wil. Straks ben je strafbaar als je weet, of op grond van de feiten en omstandigheden behoort te weten, dat de seksuele handelingen tegen de wil van de ander zijn. Als iemand duidelijk ‘nee’ zegt of afhoudende gebaren maakt, weet je dat het tegen de wil is. Een ‘nee’ is een ‘nee’. Geen ‘nee’, betekent niet zomaar ‘ja’. Als de ander zich niet helder uitspreekt, moet je eerst nagaan of diegene wel seksueel contact wil. Doe je dat niet, dan riskeer je straf.

Het komt voor dat een mannelijk slachtoffer door chantage wordt gedwongen tot seksuele penetratie van het lichaam van de dader. Dat wordt nu nog gezien als aanranding, maar valt straks onder verkrachting. Hiermee kan op gelijke wijze recht worden gedaan aan mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. Onder de nieuwe strafbaarstelling valt ook de dader die het slachtoffer dwingt het eigen lichaam of van een derde seksueel binnen te dringen.

Seksuele intimidatie

Ook wordt seksuele intimidatie strafbaar. Door seksueel intimiderend gedrag voelen veel mensen zich onveilig. Zo kan het voorkomen dat een vrouw bepaalde straten ontwijkt, of zich anders gaat kleden, alleen maar om te voorkomen dat zij seksuele toespelingen te horen krijgt op straat of dat ze onverhoeds of ongewenst seksueel wordt aangeraakt. Online komt het ook regelmatig voor, bijvoorbeeld op social media of chatsites, dat seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt. Die hebben vaak een grote impact op het gevoel van veiligheid of waardigheid van mensen.

Hogere straffen

Naast nieuwe strafbaarstellingen worden ook straffen verhoogd voor een aantal seksuele misdrijven. Bijvoorbeeld seksuele handelingen met een kind jonger dan twaalf jaar. Hiervoor gaat de gevangenisstraf naar maximaal vijftien jaar. Is het kind tussen de twaalf en zestien jaar dan wordt de gevangenisstraf maximaal twaalf jaar. Ook andere kwetsbare en weerloze personen worden beter beschermd tegen seksueel misbruik. Bijvoorbeeld iemand die zich in een roes bevindt na gebruik van drugs of alcohol. In dat geval wordt de maximale gevangenisstraf ook verhoogd naar twaalf jaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden