Weezenlanden-Noord: wanneer gaat de sloop beginnen en wat zijn de toezeggingen van Openbaar Belang?

De wijk Weezenlanden-Noord wordt gesloopt en herbouwd
Foto: Openbaar Belang

Woonstichting Openbaar Belang heeft besloten om de 180 woningen aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat te slopen en er minimaal 230 sociale huurwoningen voor terug te bouwen. Nijhuis Bouw en Explorius zijn geselecteerd om de komende jaren Weezenlanden-Noord te ontwikkelen.

De ontwikkelaar:

Openbaar Belang heeft in een zorgvuldig proces Nijhuis Bouw en Explorius geselecteerd. Zij gaan de komende jaren Weezenlanden-Noord (Schuurman- en Wiecherlinckstraat) ontwikkelen.
Nijhuis en Explorius hebben goed gekeken naar het plan dat eerder door Openbaar Belang en de gemeente is opgesteld en dat ook al eerder aan de bewoners is gepresenteerd. Dit plan is, op basis van het stedenbouwkundig plan van bureau Urhahn, op een goede manier verder uitgewerkt. Het zorgt in de toekomst voor een mooie mix aan woningen, bewoners en voorzieningen.

Ervaar en beleef hier de nieuwe wijk.

De aanleiding voor dit grote project is dat Openbaar Belang een structurele oplossing wil voor de vocht-, schimmel en tochtproblemen in de 180 woningen aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat. Omdat de gevolgen ingrijpend zijn, is begin 2016 (nogmaals) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Bij alles wat is onderzocht, is gekeken naar wat de gevolgen zijn voor de bewoners, de woningen en de financiën. Uiteindelijk is besloten om de 180 woningen te slopen en minimaal 230 nieuwe sociale huurwoningen terug te bouwen. De huidige bewoners (met een huurcontract voor onbepaalde tijd)  hebben de garantie om terug te keren naar deze nieuwbouw.

Gemeentelijke visie

De gemeente Zwolle heeft in februari 2018 de nieuwe concept visie voor Weezenlanden-Noord gepresenteerd aan de bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden. In deze visie wordt gesproken over 300 tot 600 woningen. Meer verstedelijking met markante hoogbouw en parkeergelegenheid voor een groter deel van de stad. In oktober 2018 heeft het college ingestemd met de visie Centrum Oost.  Met deze informatie is Openbaar Belang verder aan de slag gegaan.

Toezeggingen naar bewoners Weezenlanden-Noord:

  • Terugkeergarantie voor huurders uit Weezenlanden-Noord die op hun peildatum een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben.
  • Terugkeer naar Weezenlanden-Noord gebeurt op basis van passend toewijzen. Dat betekent dat het inkomen past bij de hoogte van de huur. Uitzondering: iemand met een hoger inkomen mag wel een woning met een lagere huur huren.
  • De voorrang naar de nieuwbouw in het gebied wordt bepaald door de woonduur.
  • Streven dat woonlasten van de nieuwbouw ongeveer gelijk blijven aan huidige woning. Dit geldt voor de huurwoningen met een huurprijs van maximaal € 607,- (onder 1e aftoppingsgrens, prijspeil oktober 2019) en waarbij huurtoeslag van toepassing is.
  • Er komt een mix aan huurwoningen (zowel in type woningen, in huurprijs en in oppervlakte).
  • De flats worden gefaseerd gesloopt, dus niet alles tegelijkertijd. Hierdoor kan een deel van de bewoners in 1x keer terug keren naar de nieuwbouw.
  • De sloop van de 1e woningen begint eind 2021.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden