Zwolle wordt zuinig op oude gebouwen

Het kromme Jak is een van de tot verbeelding sprekende straten
Foto: Google Maps

Zwolle gaat de mooie en oude gebouwen beter beschermen. Niet alleen met historische waarde, maar ook waardevolle gebouwen die nog geen monument zijn.  Daarom stelt het
college van burgemeester en wethouders nieuwe regels voor om de cultuur- en bouwhistorische waarden van deze gebouwen te beschermen. Door rekening te houden met de historische waarde van gebouwen blijven deze bijzondere schatten ook voor toekomstige generaties bewaard.

Met dit voorstel wil het college waardevolle gebouwen die geen monument zijn, maar wel van waarde voor Zwolle beschermen. Dit gebeurt door In de toekomst er bijvoorbeeld bij het verbouwen van een waardevol gebouw rekening gehouden moet worden met de cultuurhistorische waarden van een gebouw. Maar ook de sloop van cultuurhistorisch zeer waardevolle panden kan worden voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor de bouwhistorie van panden.

Geschiedenis

In veel panden in de binnenstad is de geschiedenis nog achter wanden of plafonds verborgen. Deze bouwhistorische waarden worden bij verbouwingen straks onderzocht en gedocumenteerd. Zijn er hoge bouwhistorische waarden aanwezig in een gebouw? Dan kan de eigenaar van gebouw worden verplicht om onderdelen van het bouwplan aan te passen waardoor deze waarden van het bouwwerk (zoveel mogelijk) worden behouden.

Bouw- en cultuurhistorie

Deze nieuwe regels staan nu in een parapluplan bouw- en cultuurhistorie. Een parapluplan is een gedeeltelijke herziening van een bestemmingsplan. De regels die in het parapluplan staan vervangen de regels van de bestaande bestemmingsplannen. De overige regels van de geldende bestemmingsplannen blijven

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden