Onderzoek Open Universiteit buurtbemiddeling Zwolle

Buurtbemiddeling bemiddelt ruzies tussen buren
Foto: Travers Welzijn

Onderzoekers van de Open Universiteit gaan onderzoek doen naar de historie, werking en impact van buurtbemiddeling. Daarbij staat Zwolle als casus centraal. Er wordt onder andere onderzocht of buurtbemiddeling bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van betrokken burgers.

Volgens de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zegt 3 op de 10 Nederlanders dat overlast door buurtbewoners wel eens in hun buurt voorkomt. Als Zwollenaar kun je dan aankloppen bij Buurtbemiddeling Zwolle. Buurtbemiddeling zet getrainde bemiddelaars (vrijwilligers) in om conflicten tussen buren op te lossen.

Een goede relatie met je buren is heel belangrijk; je kunt ze immers moeilijk vermijden. Als de relaties met buren niet zo goed zijn, of zelfs escaleren in burenruzies, heeft dat een grote impact op het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Zwolle als casus

Zwolle is één van de drie steden waar buurtbemiddeling in de jaren negentig als proefproject is gestart. Dat maakt Zwolle een hele interessante casus voor het onderzoek, met name naar het begin van buurtbemiddeling in Nederland.

In het onderzoek wordt gekeken hoe het fenomeen buurtbemiddeling destijds is overgewaaid vanuit Amerika en hoe zich dat met name in Zwolle heeft ontwikkeld. Daarnaast wordt gekeken naar het effect van buurtbemiddeling op het veiligheidsgevoel van burgers. Daarvoor komen de onderzoekers nu graag in contact met mensen die met buurtbemiddeling in aanraking zijn geweest.

Meedoen aan het onderzoek

Heb jij ooit contact gezocht met of gebruik gemaakt van Buurtbemiddeling Zwolle? En wil je jouw ervaringen (anoniem) delen? Op www.traverswelzijn.nl vind je onder ‘nieuws’ een bericht met de link naar de enquête. Een papieren versie van het vragenformulier kun je opvragen via [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden