WDODelta stelt IJsseldijk bij Zwolle met golven en hoog water flink op de proef: dijk wordt afgesloten

De testlocatie bij de oude koolhaven van ijsselcentrale Harculo
De testlocatie bij de oude koolhaven van ijsselcentrale Harculo
Foto: Google Maps

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de IJsseldijk op de proef stellen om te kijken hoe sterk de dijk is. De voorbereidingen voor de gras-op-zand onderzoeken in de buurt van de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark zijn begonnen. Op maandag 13 januari starten de onderzoeken.

Het waterschap wil weten hoe sterk de grasbekleding is. Het gras op de dijk zorgt er namelijk voor dat de grond op zijn plek blijft. Deze onderzoeken zijn nodig voor het project Zwolle-Olst dat wordt uitvoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermings-programma. De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt de komende jaren versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2017 gestart met dit dijkversterkingsproject.

Bekleding vervangen

Het waterschap gaat er tot nu toe vanuit dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het kan zijn dat deze onderzoeken ervoor zorgen dat (een deel van) de huidige dijkbekleding kan blijven liggen. Daarom bouwt Infram een stellage op de dijk, waarmee de impact van golven en hoog water nagedaan worden.* Het waterschap kan dan zien wanneer de grasbekleding van de dijk eventueel beschadigd raakt.

Proeflocatie

Infram gebruikt deze week om de proeflocatie op te bouwen. Maandag 13 januari  starten de onderzoeken. De verwachting is dat de onderzoeken vijf weken duren en worden alleen overdag uitgevoerd. De onderzoeken zijn op het binnentalud van de bocht bij de kolenhaven en het Oldenelerpark in Zwolle.

Mogelijk enige hinder

Omwonenden kunnen enige hinder ondervinden. Het fietspad langs de kolenhaven en ter hoogte van het Oldenelerpark is gedurende maximaal zes weken (6 januari tot en met 21 februari) afgesloten. Een omleiding staat aangegeven. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de proeflocatie afgesloten voor wandelaars.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren.

In het filmpje wordt uitgelegd waarom de proeven worden uitgevoerd en hoe ze worden uitgevoerd. Voor buurtbewoners zijn publieksmomenten georganiseerd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen