Stimulering regionale landbouw in schappen supermarkten

Stimulering lokale producten
Foto: Pixabay

Minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wil de afstand tussen de boer en de consument verkleinen door de waardering van streek- en regioproducten te vergroten. Mensen moeten weer weten waar het eten vandaan komt  dat dagelijks op het bord ligt.

Dat schrijft Schouten  aan de Tweede Kamer in een reactie op de initiatiefnota ‘Verbinding boer(in)-burger. Voedsel dichtbij’ van Tweede Kamerlid Dik-Faber. In de kamerbrief doet de minister een aantal voorstellen om de verbinding tussen boeren, natuurbeschermers en consumenten te versterken.

Regio- en streekproducten

De ambitie is om de afstand tussen de producent en de consument te verkleinen en zo de waardering voor voedsel te vergroten. De minister gaat met supermarkten in gesprek over een bredere introductie in de schappen van regioproducten. Dat zijn producten die alleen regionaal verkocht worden en waarbij de afstand tussen boer en winkelschap in kilometers kort is. Levering van regioproducten aan supermarkten stuit op enkele obstakels, bijvoorbeeld de hogere prijs. De logistieke kosten zijn voor regioproducten relatief hoger dan bij producten die grootschaliger worden geproduceerd. Via een nog op te zetten benchmark wil de minister inzichtelijk maken of er meer regioproducten in het schap belanden.

Eén van de andere plannen is om de verkoop van streekproducten, kenmerkende producten uit een bepaalde streek die anders dan regioproducten ook landelijk of zelfs internationaal verkocht worden, te stimuleren. Onder meer door een handelsmissie in eigen land te organiseren. De minister constateert dat deze veelal kleinschalige producenten soms tegen problemen aanlopen zoals wet- en regelgeving die vooral bedoeld is voor grootschalige producenten. Knelpunten worden in kaart gebracht en aangepakt, zonder afbreuk te doen aan voedselveiligheid. Om de ontwikkeling van Nederlandse streekproducten te volgen, komt er een monitor voor de productie en afzet van deze producten.

Korte ketens en multifunctionele landbouw

Om de band tussen boeren en consumenten te versterken wil de minister initiatieven die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de producent en meer verbinding tussen boeren en stadsbewoners stimuleren. Deze zogenoemde korte (voedsel)ketens wil de minister een zet geven door de Taskforce Korte Keten officieel te erkennen. Ook is er oog voor de multifunctionele landbouw, zoals zorgboerderijen, boerderijwinkels en agrarische kinderopvang door de instelling van het Platform Multifunctionele Landbouw.

Onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’ kunnen scholen sinds het afgelopen schooljaar met financiering vanuit het programma Jong Leren Eten gebruik maken van stimuleringsvouchers. Hiermee kunnen scholen hun voedsellessen uitbreiden met praktijkervaringen als (moes)tuinieren, koken of boerderij-educatie.

'

Reacties

article
23645
Stimulering regionale landbouw in schappen supermarkten
Minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wil de afstand tussen de boer en
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/23645/stimulering-regionale-landbouw-in-schappen-supermarkten/
2019-08-02T08:58:14+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/08/02085511/Schermafbeelding-2019-08-02-om-08.53.34.png
AH, aldi albert heyn, boeren, groente, Jumbo, lidl, lokale boeren, supermarkt, Vlees
nieuws, Politiek