Oversteken van Hortensiastraat wordt flink verbeterd omdat het onveilig is

Oversteken van de Hortensiastraat wordt verbeterd
Foto: Google Maps

Twee oversteekplaatsen van de Hortensiastraat worden aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om de oversteek ter hoogte van CBS Het Mozaïek en de oversteek ter hoogte van Chinees afhaalcentrum Hong Kong City. Deze aanpassingen worden gedaan in overleg met de werkgroep verkeersveiligheid Hortensiastraat.

Beide oversteekplekken worden door omwonenden als niet veilig ervaren voor voetgangers. De oplossing is nu dat op beide plekken een verhoogd zebrapad komt te liggen. Op deze manier wordt de oversteekplaats beter zichtbaar voor automobilisten en fietsers. Door de verhoging wordt bovendien de snelheid van het verkeer wat geremd.

Verhoogd zebrapad

Bij het huidige zebrapad bij CBS Het Mozaïek ligt een middengeleider in de weg. Deze middengeleider blijft liggen. Het verhoogde zebrapad wordt hier in de bestaande situatie aangebracht. Op de locatie bij Hong Kong City komt een verhoogd zebrapad zonder middengeleider. Er is op deze plek te weinig ruimte om een middengeleider aan te leggen. Dit zou betekenen dat de weg ter plaatse verbreed moet worden om ruimte te maken voor de geleider. Deze oplossing zou ten koste gaan van een achttal parkeerplekken. Dit was voor de omwonenden niet wenselijk. De oplossing die nu wordt gerealiseerd gaat ten koste van twee parkeerplaatsen.

De aanleg van de verhoogde zebrapaden gebeurt in de nacht van 8 op 9 juli en in de nacht van 9 op 10 juli. Om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Omwonenden worden hierover een week voor de werkzaamheden via een brief geïnformeerd.

Cameraonderzoek

De gemeente Zwolle werkt sinds oktober 2018 samen met een werkgroep van bewoners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Hortensiastraat. In december 2018 is door cameraonderzoek onderzocht wat de gevaarlijke plekken zijn en waardoor die onveiligheid wordt veroorzaakt. Samen met de bewoners onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen op korte termijn en op de lange termijn. De aanpassingen aan de oversteekplekken is een maatregel die op korte termijn wordt gerealiseerd. Voor maatregelen op de lange termijn brengt de gemeente eerst de mogelijkheden voor de verkeersstromen in dit deel van de stad in kaart.

'

Reacties

article
22720
Oversteken van Hortensiastraat wordt flink verbeterd omdat het (te) onveilig is
Twee oversteekplaatsen van de Hortensiastraat worden aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/22720/oversteken-van-hortensiastraat-wordt-flink-verbeterd-omdat-het-onveilig-is/
2019-06-15T10:54:44+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/06/15105334/Schermafbeelding-2019-06-15-om-10.48.19.png
Het mozaïek, Hong Kong city, Hortensiastraat, oversteken, verkeersveiligheid, Zwolle
Gemeente, nieuws, Politiek