Ramadan is voor moslims een maand van zelfanalyse, liefdadigheid, training en discipline en religieuze studie

Imam Safeer Siddiqui van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Foto: Eigen foto

De Ramadan is bezig. Wat betekent dit voor Moslims? En waarom vasten volwassen Moslims een maand lang? Dit door Nieuws.nl gevraagd aan  Safeer Siddiqui, Imam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Safeer Siddiqui legt uit: Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Volwassen moslims vasten gedurende deze maand van dageraad tot zonsondergang. Moslims onthouden zich van spijs, drank en seksuele gemeenschap gedurende het vasten. Deze daden staan eigenlijk symbool voor de begeerten van de mens. Het vasten leert dus ook de les dat de mens zijn lusten moet disciplineren en zichzelf de meester moet zijn. Ramadan kent vele andere doelen. Het is een maand van zelfanalyse, een maand van liefdadigheid, een maand van training en discipline en een maand van religieuze studie.

APK-keuring

Ramadan is niet slechts een maand waarin moslims zich onthouden van daden maar ze proberen juist meer aandacht te geven aan daden die belangrijk zijn voor de persoonlijke groei en ook een goede invloed hebben op de samenleving. Ramadan is een soort ‘APK-keuring’ voor de moslim. Het hoofddoel van het vasten, zoals ook bij alle andere islamitische aanbiddingen, is dat men zijn band met de Schepper en de schepping, zijn medemensen, probeert te verbeteren. Hoewel de normale activiteiten en bezigheden als gebruikelijk doorgaan, wordt de nadruk op morele en geestelijke waarden intensiever benadrukt en wordt alles ondergeschikt aan dit hoofddoel. Het gehoor, het zien, de tong, de gedachten, staan alle onder een striktere controle.

De Heilige Profeet Mohammed heeft gezegd: ‘Hij die gedurende de periode van het vasten afziet van voedsel en drank, maar zich niet onthoudt van leugens en verkeerd handelen, ondergaat honger en dorst voor geen enkel doel.’

Vrijgesteld van het vasten

Kinderen, reizigers en mensen die tijdelijk of chronisch ziek zijn mogen beslist niet vasten. Ook zwangere vrouwen of zogende moeders zijn vrijgesteld van het vasten. Volwassen mensen die niet kunnen vasten moeten voor iedere gemiste dag een armen voeden of ze kunnen ook een geldbedrag storten aan een goed doel. Mensen die tijdelijk ziek zijn moeten ook de gemiste dagen inhalen.

Nachtelijke gebeden

Naast de gebruikelijke vijf dagelijkse gebeden wordt aandacht gegeven tijdens de Ramadan aan de nachtelijke gebeden. Na het avondgebed worden de Tarawih-gebeden verricht. Hoewel dit geen verplichting is stelt het de mensen wel in staat om de nachtelijke gebeden in het begin van de nacht al te verrichten. Er vinden verschillende voordrachten plaats in de moskee om religieuze onderwijs te onderwijzen. Ook worden iftar-bijeenkomsten gehouden waarbij zowel moslims als niet-moslims welkom zijn om gezamenlijk het vasten te openen en te genieten van een heerlijke maaltijd.

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden