Lachgas in het verkeer is spelen met je leven

Foto:

Lachgas leidt in het verkeer steeds vaker tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Ondanks dat het gebruik van lachgas niet verboden is kan de politie er wél tegen optreden.

Lachgas wordt steeds vaker in het verkeer gebruikt en lijkt zelfs een rol te spelen bij verkeersongevallen. Het gas, dat meestal via een ballon wordt geïnhaleerd, geeft een korte roes. Het waarnemingsvermogen van de gebruiker verandert. Het beeld wordt wazig, geluiden vervormen.

Roesmiddel

Het roesmiddel is niet verboden, maar de politie kan er wel tegen optreden. Voor potentieel gevaarlijk rijgedrag kan er strafrechtelijk voor worden opgetreden.
En voor invloed van lachgas in het verkeer zou de bestuurder ook bestuursrechtelijk vervolgt kunnen worden middels een art. 130 wegenverkeerswet. Het rijbewijs kan dan ongeldig worden verklaard door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

Buiten het feit dat het dus strafbaar kan zijn is het gebruik van lachgas ook zeer verslavend. Lachgas kan enorme schadelijk zijn voor het lichaam

Artikel 130

Als van een bestuurder een vermoeden bestaat dat het niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van motorrijtuigen doet de politie daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. Bij ministeriële regeling worden de feiten en omstandigheden aangewezen die aan het vermoeden ten grondslag dienen te liggen en worden ter zake van de uitoefening van deze bevoegdheid nadere regels vastgesteld.Het rijbewijs wordt dan ingevorderd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden