Met deze tips kunnen ouders zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis
Foto: Pixabay

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in het oude en vertrouwde huis; voor veel ouderen en mensen met een beperking is dit een grote wens. De ontwikkeling die momenteel plaatsvindt, is dat mensen met een beperking worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat je op tijd gaat nadenken over hoe jij of bijvoorbeeld je ouders straks willen gaan wonen.

Zelfstandig thuis wonen als je ouder wordt is steeds belangrijker. Sinds 1 januari 2015 wordt vanuit de overheid de opvang van ouderen in instellingen zo veel mogelijk beperkt. Er wordt gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De tijd die ouderen thuis doorbrengen mag zo aangenaam en veilig mogelijk zijn. Maar hoe doe je dat en waar moet je op letten als je ouders hulpbehoevend worden?

Om de tafel zitten

Als blijkt dat bijvoorbeeld een van je ouders hulp nodig heeft, is het verstandig om als gezin om de tafel te gaan zitten. Maak met elkaar bespreekbaar waar de ouder hulp bij nodig heeft en wat er nog wel en wat er niet meer zelfstandig mogelijk is. De kinderen kunnen onderling eventuele taken verdelen en een planning maken. Waak ervoor dat de eventuele gezonde ouder geen fulltime mantelzorger wordt, met alle eventuele gevolgen van dien.

Digitaal

Alles verloopt steeds meer digitaal, ook zaken die te maken hebben met zorg en ondersteuning. Dit betekent dat het belangrijk is om als oudere of als zorgbehoevende ten minste redelijk digitaal mee te kunnen doen. Als dit niet mogelijk is of als dit moeilijk gaat, is het belangrijk dat dit wordt aangegeven bij de kinderen of andere familie, zodat er hulp aangeboden kan worden.

Douchen en koken zijn cruciaal

Als het moment van lichamelijke ongemakken of kwalen aanbreekt, of een ziekte waardoor er beperkingen optreden, is het nodig om de woning aan te passen. Met betrekkelijk weinig investeringen kunnen de meest urgente aanpassingen worden doorgevoerd. Met name de mogelijkheid om te douchen en koken zijn cruciaal. Dit kan al heel eenvoudig door het aanbrengen van beugels of handgrepen, een veilige vloer, een in hoogte verstelbare wastafel en een opklapbaar douchezitje. Dit kan het nemen van een douche mogelijk maken.
Bij lichamelijke ongemakken kan er ook gedacht worden aan het verwijderen van drempels, een instapbad of het volledig verwijderen van het bad, een in hoogte verstelbare keuken of kleinere aanpassingen in het meubilair, zoals het kopen van een sta-op stoel. Maar ook de rollator is een uitvinding die het thuis wonen vergemakkelijkt.

Traplift of platformlift

Komt een van je ouders of iemand anders in je omgeving in een rolstoel te zitten? Dit vraagt dan om de nodige aanpassingen in het huis. Je kan een traplift in huis laten plaatsen, die ook tweedehands te koop is. Daarnaast valt te denken aan platformliften van Triwaliften.nl. Naast dergelijke hulpmiddelen is het belangrijk om je te verdiepen in mantelzorg en thuiszorg. Laatstgenoemde is voor de thuissituatie soms onmisbaar. Daarnaast zijn er veel andere hulpverleners die thuis actief een rol kunnen spelen in de hulpverlening, zoals ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden