Dijkzone Alliantie Zwolle gaat dijkversterking Stadsdijken klaren

In 2024 moet de klus aan de stadsdijken zijn geklaard
Foto: Google Maps

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat het project dijkversterking Stadsdijken Zwolle gunnen aan Dijkzone Alliantie Zwolle. Deze samenwerking bestaat uit Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. en Ploegam B.V. met ondersteuning van onder andere ingenieursbureau Tauw.

Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze combinatie de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens uitvoeren. Andere marktpartijen die meededen, hebben nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, kan de gunning definitief worden gemaakt.

Dijkversterkingsproject

Het dijkversterkingsproject loopt over een traject van 7,5 kilometer, van bedrijventerrein Voorst via woonwijk Holtenbroek naar het landelijke Westerveld. De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk. Bestuurder Hans de Jong heeft waterveiligheid in zijn portefeuille. Hij licht toe: “De tijd is er rijp voor. We kiezen met deze aanbesteding voor een duurzame en innovatieve aanpak, Daarom zochten we niet naar een oplossing die ons op een presenteerblaadje wordt aangeboden, maar naar een ‘wateraannemer’ die juist sámen met ons tot de beste oplossing komt. Door vanaf het begin als waterschap en markt de krachten te bundelen, verwachten we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt beter in de hand te houden.” Het waterschap en de combinatie werken de komende jaren de dijkversterking verder in detail uit. Uiterlijk eind 2024 is het project helemaal klaar en voldoen de stadsdijken weer aan alle eisen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden