Zwolle is een veilige stad; misdaad daalt maar het is oppassen voor witwaspraktijken, drugshandel en illegale prostitutie

Internetveiligheid is een van de aandachtsgebieden
Foto: Pixabay

Zwolle is een relatief veilige stad. Dat blijkt onder meer uit het buurt-voor-buurtonderzoek. Zwollenaren voelen zich betrekkelijk veilig. Misdaadcijfers dalen, maar er liggen ook gevaren op de loer. Hoe wordt er voor gezorgd dat misdaad niet loont.

Uit de cijfers blijkt dat de misdaad in Zwolle de laatste jaren daalt. Die daling is terug te zien bij zaken als zakkenrollerij en autodiefstal, maar ook het aantal woninginbraken is fors afgenomen. De ingezette maatregelen die hier aan hebben bijgedragen worden de komende jaren doorgezet.

Ondermijning

Er zijn ook ontwikkelingen die de veiligheid onder druk zetten. Een voorbeeld hiervan is ondermijning. Hierbij raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven. Het gaat dan onder meer om witwaspraktijken, drugshandel en illegale prostitutie. In Zwolle wordt de aanpak hiervan geïntensiveerd. Belangrijk onderdeel hierin is weerbaarheid. Wat kan de samenleving doen om te zorgen dat ondermijnende criminaliteit in Zwolle geen voet aan de grond krijgen?

Digitale veiligheid

Ook digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. De afhankelijkheid van internet neemt toe en daarmee ook de kwetsbaarheid. Criminelen verplaatsen hun activiteiten steeds meer naar het internet. Hackers stelen persoonlijke gegevens en ook fraude via internet komt vaker voor. De vorig jaar vastgestelde Informatiestrategie van de gemeente draagt er aan bij om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen te versterken.

Overige aandachtsgebieden

De komende jaren blijft er ook aandacht voor onderwerpen als overlast (drugs, drank, verwarde personen) en rich het stadsbestuur op jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Ten slotte is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtsgebied de komende jaren, met de kwetsbare verkeersdeelnemers en veiligheid in 30 km-zones.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden