Het ‘karrespoor’ N35 tussen Zwolle en Almelo weer onder aandacht van het rijk

Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt van Bert Boerman de Marsroute N35
Foto: Provincie Overijssel

Overijssels gedeputeerde Bert Boerman heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) er van weten te overtuigen om de N35 (het ‘karrespoor’ tussen Zwolle en Almelo) weer op de agenda te krijgen. Het is de bedoeling om deze weg te upgraden naar 2 X 2 rijbanen en 100 kilometer per uur. De gezamenlijke inzet van inwoners, ondernemers en overheden in Overijssel om de knelpunten op de Rijksweg N35 en A1/A35 aan te pakken, is positief ontvangen in Den Haag.

De verbreding van de N35 is daarmee weer terug op de Haagse agenda. Gedeputeerde Bert Boerman heeft de geactualiseerde Marsroute N35 aangeboden. Cora van Nieuwenhuizen wil hierover graag in gesprek gaan met de provincie. Ook is afgesproken dat, onder leiding van de provincie Overijssel, het Rijk en de regio onderzoeken wat de oplossingen zijn voor het knelpunt A1/A35 in Twente. Dat blijkt uit het overleg dat de gedeputeerden Boerman en Van Haaf hebben gevoerd met de ministers Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en Kajsa Ollongren (BZK) en  Stientje van Veldhoven (I&W) over de invulling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) en de woningbouwopgaven.

Knelpunten

Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in Overijssel: “Dit is weer een mooie stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van deze regio. De Marsroute N35 is niet alleen voor kennisgeving aangenomen, maar wordt nu ook door het Rijk gezien als een onderwerp waarover gesproken moet worden. Gezamenlijk moeten we nu blijven optrekken om de minister en staatssecretaris te blijven bewegen aandacht te geven aan de knelpunten in Overijssel.”

Blauwnet

Naast de aanpak van de Rijkswegen N35 en A1/A35, zet de provincie ook in op het verbeteren van de dienstregeling op het Blauwnet treintraject Zwolle-Enschede. Uit de Integrale Netwerkvisie van de provincie blijkt dat beide verbindingen belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en daarmee de economische ontwikkeling van West-Overijssel en Twente. Een goede treinverbinding kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. Een goed voorbeeld is de intercity die, in opdracht van de provincie, sinds augustus 2018 in 52 minuten tussen Zwolle en Enschede rijdt. De provincie Overijssel wil de kwaliteit op het traject daarom nog verder verbeteren. Met het Rijk is afgesproken dat ProRail onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor verbeteringen, zoals de verlenging van de perrons bij Heino en Raalte, snellere wissels en een langer passeerspoor.

Aanpak A28 en N50

In november is het onderzoek gestart naar knelpunten en mogelijke oplossingen op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. In het voorjaar van 2019 verwachten Rijk en regio de resultaten. De provincie Overijssel betreurt het dat het Rijk geen aanleiding ziet om extra verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen op de N50. De minister gaat niet akkoord met het voorstel van de regio om op het wegvak Kampen-Ramspol attentie verhogende maatregelen te treffen, zoals kattenogen in het wegdek en extra bebording. Extra maatregelen zijn volgens het Rijk niet nodig, omdat de onveiligheidscijfers van de N50 niet hoger zijn dan op andere rijkswegen.

Woonafspraken

Op het terrein van wonen is afgesproken met minister Kajsa Ollongren dat de komende tijd wordt onderzocht in welke mate inwoners van de Randstad gaan wonen in de grote steden in Gelderland en Overijssel. Gedeputeerde Monique van Haaf, verantwoordelijk voor Ruimte, Grondbeleid en Handhaving in Overijssel is blij met dit gezamenlijke onderzoek. “Deze informatie kan worden gebruikt om goed in te spelen op de woningmarkt in Oost-Nederland. In februari organiseren we samen met het ministerie een bijeenkomst waar we dit ook gaan presenteren. Daarnaast heeft de minister toegezegd dat het ministerie van BZK aansluit bij het netwerk van de Woonkeuken, waarin verschillende vertegenwoordigers uit de regio samenwerken aan de optimale aanpak voor de bouwopgave in Oost-Nederland.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden