Thema-avond bezetting en bevrijding in Waanders In de Broeren

Het oorlogsmonument Ter Pelkwijkpark
Foto: Rein Tuininga

ZWOLLE – Waanders in de Broeren staat dit jaar stil bij de herdenking en bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Donderdag 26 april wordt een thema-avond gehouden waarbij een aantal sprekers vertellen over de bezettingsjaren, de bevrijding en het begrip vrijheid vanuit diverse perspectieven.

De avond bestaat bij Waanders in de Broeren uit drie onderdelen: Peter Huijs en Dick van Niekerk vertellen over dit thema vanuit een historisch-filosofisch perspectief. Daarnaast vertelt Wim Neevel, voorzitter van de Stichting Judaica Zwolle, over het boek en het project ‘Jodenvervolging in twaalf portretten’.Recent is deel 4 uit de serie Joodse Huizen uitgebracht. Schrijver Gerko Warner en Gert Jan de Vries, mede-initiator en schrijver van deze boekenreeks, komen vertellen over de verhalen uit het boek en over de gedachten achter deze serie.

Licht in Europa’

Peter Huijs en Dick van Niekerk geven een lezing over het recent in herdruk genomen boek van Jan Peter Burger over de filosoof D.V. Coornhert. Het boek ‘Coornhert – Licht in Europa’ gaat over hoe een Amsterdamse filosoof de grondslagen legde voor de moderne wereld. ‘Coornhert,  leverde een grote bijdrage aan de vorming van de onafhankelijke Nederlandse geest – in taal, denken en expressie. Veel van de filosofie van verdraagzaamheid die Coornhert uitdraagt in zijn Wellevenskunst vindt nog steeds weerklank. Ook in zijn tijd was het vluchtelingenprobleem overweldigend groot – en Coornhert, zelf een groot deel van zijn leven vluchteling, wist woorden te geven aan de collectieve verantwoordelijkheid van de samenleving.’  Peter Huijs en Dick van Niekerk beide als redacteur/uitgever werkzaam bij Rozekruis Pers spreken met passie en inhoud over deze ‘denker des vaderlands’ en auteur het Wilhelmus.

Jodenvervolging

Wie inzicht wil krijgen in wat het betekende om Jood te zijn onder de terreur van de nazi’s, kan het beste proberen de gevolgen ervan op individueel niveau te begrijpen. Daarom is het boek ‘Jodenvervolging in twaalf portretten’ uitgebracht. In dit boek worden de persoonlijke levensverhalen geschetst van Joodse Zwollenaren die leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog en die de Holocaust aan den lijve ondervonden. Wim Neevel is vanuit de Stichting Judaica Zwolle nauw betrokken geweest het project ‘Jodenvervolging in twaalf portretten’.

Joodse Huizen 4

Hoe zag dat vooroorlogse joodse leven in Nederland eruit? Wat gebeurde er in de zesendertigduizend huizen die door joodse landgenoten werden bewoond? Wat voor samenleving is voorgoed verdwenen? De huizen zijn er nog. Zij vertellen hun verhaal, door de getuigenissen van overlevenden, familieleden, buren, vrienden, kennissen, geschiedschrijvers. Gerko Warner heeft geschreven over een Joods huis in Ommen en zal dit verhaal vertellen tijdens de lezing.
Gert Jan de Vries vertelt het verhaal van Stef de Vries, over de oprichting van de HEMA.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen