Gemalen draaien op volle toeren voor Zwolse droge voeten

Gemalen maken overuren voor droge voeten
Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Afgelopen weekend viel er in zo’n 20 – 34 mm regen. Dit had tot gevolg dat het water in de toch al goed gevulde kanalen, meren, weteringen en sloten nog hoger kwam te staan. Door de gemalen op volle toeren te laten draaien houdt het waterschap het waterpeil beheersbaar en Zwolle droge voeten.

De grote(re) gemalen Stroink (Vollenhove), Zedemuden, Kostverlorenzijl (Zwartsluis), Streukelerzijl, Galgenrak, Kloosterzijl (Hasselt), Veneriete, Nieuw Lutterzijl (Kamperzeedijk), Broekhuizen (Dalfsen), Katerveer (Zwolle) en Ankersmit (Deventer) pompen het overtollige water vanuit het gebied naar de IJssel, Zwarte Water, Vecht, Zwartemeer en Vollenhovermeer. Daarnaast zorgen de kleinere gemalen ervoor dat het waterpeil in de diverse polders binnen de perken blijft. Uiteindelijk wordt al dit water afgevoerd naar het IJsselmeer. De diverse in het verleden al aangelegde waterbergingen bewijzen hun diensten en staan vol water.

Verhoogde waterstand op de rivieren

Daarnaast speelt al een aantal weken de verhoogde waterstand op de IJssel Zwarte Water en Vecht. Opstuwing door de harde westenwind zorgde in het weekend voor een verdere stijging van het water op deze rivieren. Zondag werd daarom de balgstuw bij Ramspol tijdelijk gesloten om het water richting Zwartemeer en Zwarte Water tegen te houden. Bij Kampen steeg het water tot 84 cm + NAP. Pas bij 1,40 cm +NAP komt de Hoogwaterbrigade in actie om het eerste deel van de waterkering in Kampen op te bouwen. Maar zover komt het niet: inmiddels is het waterpeil in Kampen gezakt tot 42 cm +NAP.

In het Zwarte Water bij Hasselt steeg het water tot op de kade langs de Grintwal.

Verwachting

Omdat de gemalen volop draaien en in de afgelopen nacht de wind afnam en geen neerslag meer viel, is er weer ruimte ontstaan in het watersysteem. Daarom verwacht het waterschap geen problemen met de neerslag en toename wind die in de loop van vanmiddag/avond nog wordt verwacht. Vanaf morgen neemt de wind en hoeveelheid neerslag af.

Het waterschap regelt het waterpeil per bemalingsgebied. Om hiervan een indruk te geven, volgt hieronder een beschrijving van de gebieden waar de gemalen Zedemuden (Zwartsluis) en Streukelerzijl (Hasselt) zorgen voor het gewenste waterpeil:

Gemaal Zedemuden

Dit gemaal dateert uit 1973. Het is gebouwd om in perioden van veel neerslag en waterafvoer in het stroomgebied van het Meppelerdiep (zie meegestuurde afbeelding) overstromingen te voorkomen door water uit het Meppelerdiep in het Zwarte Water te pompen. In het gemaal staan 3 pompen met een waaierdiameter van 3,6 meter en een totale pompcapaciteit van 124 m3 per seconde. Dit houdt in dat het gemaal in één minuut 7.440 m3 water kan verpompen: de inhoud van drie Olympische zwembaden. Het gemaal Zedemuden is het op een na grootste gemaal van Nederland.

Gemaal Streukelerzijl

Dit gemaal voert vanuit de watergang De Grift bij Hasselt gemiddeld 200 m3 per minuut water af naar het Zwarte Water. Het bemalingsgebied strekt zich uit in de driehoek Hasselt-Dalfsen-Nieuwleusen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen