CBS Urban Data Center/Zwolle van start

ZWOLLE – Op donderdag 29 juni is het officiële startschot gegeven voor de samenwerking tussen de gemeente Zwolle en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het CBS Urban Data Center/Zwolle.

Dit samenwerkingsverband is erop gericht optimaal gebruik te maken van de gegevensbestanden van beide organisaties. Hierdoor kan de gemeente haar dienstverlening aan de inwoners verbeteren en de basis leggen voor nieuw beleid dat op actuele en gedetailleerde data gebaseerd is.

Het Urban Data Center (UDC) wordt fysiek gevestigd in Brainz, een ‘werkplaats’ midden in de Spoorzone van Zwolle, waar overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken aan uiteenlopende opgaves.

Op donderdag 29 juni 2017 bezegelden wethouder Jan Brink van de gemeente Zwolle en directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS de start van het CBS Urban Data Center/Zwolle door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Zwolle is de vijfde gemeente van Nederland die op deze wijze met het CBS gaat samenwerken.

‘Gericht data gebruiken’

‘De samenwerking met het CBS, waarbij we niet alleen van hun data, maar ook van hun gespecialiseerde kennis gebruik kunnen maken, biedt unieke mogelijkheden om heel gericht data te gebruiken voor de ontwikkeling en verbetering van beleid’, aldus wethouder Jan Brink van de gemeente Zwolle. ‘Niet alleen voor Zwolle, maar ook voor andere gemeenten of organisaties.’

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van CBS: ‘Alleen op basis van data kunnen lokale besturen gefundeerde beslissingen nemen en evidence based beleid ontwikkelen. Nu steeds meer overheidstaken gedecentraliseerd worden, groeit de behoefte aan gedetailleerde lokale data. Door onze kennis en expertise aan de gemeente Zwolle beschikbaar te stellen, ondersteunt het CBS Zwolle bij het effectiever inzetten van data ten behoeve van de gemeente. De gedetailleerde data die onze samenwerking oplevert, is ook weer interessant voor andere afnemers.’

Onderzoeksprojecten

Het komend jaar gaan de gemeente Zwolle en het CBS aan de slag met verschillende concrete onderzoeksprojecten, zoals:

het optimaliseren van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek dat de gemeente Zwolle iedere twee jaar uitvoert.
het scherper in beeld brengen van armoede in Zwolle.
het inzichtelijk maken van loopstromen in de binnenstad;
het optimaliseren van de monitoring sociaal domein.
het optimaliseren van de monitoring van de gemeentelijke programmabegroting

Smart City Zwolle

De samenwerking met het CBS past in het streven van de gemeente Zwolle om als smart city zo veel mogelijk meerwaarde te halen uit de groeiende hoeveelheid gegevensverzamelingen die tegenwoordig beschikbaar zijn.

Het biedt ook de mogelijkheid om de gegevens die Zwolle al verzameld heeft over ontwikkelingen binnen de stad te vergelijken met de gegevens van het CBS over andere steden in Nederland. Door te werken volgens internationaal vastgestelde indicatoren kunnen de gegevens over Zwolle straks ook vergeleken worden met vele andere steden in de wereld.

Vijfde Urban Data Center

Het CBS Urban Data Center/Zwolle is het vijfde Urban Data Center van Nederland. In september 2016 openden het CBS en de gemeente Eindhoven het eerste. Daarna volgden UDC’s in de gemeenten Heerlen, Groningen en Venlo. Het CBS is met verschillende andere gemeenten in gesprek over het openen van een UDC. Voor begin september is de opening van het Urban Data Center/Den Haag gepland.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden