B&W: Buitengoed de Herfte dient een maatschappelijk belang en wil gaan kijken naar legalisering

Buitengoed de Herfte
Buitengoed de Herfte
Foto: Google Maps

Buitengoed de Herfte is belangrijk voor de stad en daarom zet het college van B en W zich in om te onderzoeken op welke voorwaarden de continuïteit kan worden gegarandeerd. Op Buitengoed de Herfte biedt een groep sociale en duurzame ondernemingen zinvolle arbeid voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hergebruik van Zwols hout, duurzame energie en ondersteunende horeca voor biologische producten. Rekening houdend met de belangen van omwonenden is het denkbaar dat het college bereid is mee te werken aan legalisering van enkele overschrijdingen van het bestemmingsplan aan de Herfterlaan.

In een aantal gevallen zijn de sociale en duurzame bedrijven op de Herfte buiten hun jasje gegroeid. Burgemeester en wethouders willen onderzoeken of dit gelegaliseerd kan worden. Daarvoor moeten de ondernemers dan wel eerst een nieuwe vergunning aanvragen. Met deze insteek reageert B en W in een verweerschrift op een handhavingsverzoek van omwonenden. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften bespreekt de kwestie op 7 december.

Duurzaam ondernemerschap

In het voorjaar van 2016 heeft De Herfte het voormalige Wezo-terrein in het buitengebied van Zwolle gekocht om er een cluster van bedrijven met een maatschappelijk en sociaal doel te beginnen. Inmiddels zijn op Buitengoed De Herfte onder andere een timmerwerkplaats, hoveniersbedrijf en dagbesteding met horeca gevestigd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding hebben en daarvoor ook waardering ontvangen. Er worden biologische producten verbouwd en verkocht, er staat een zonnepark met panelen voor duurzame energie en hout wordt verwerkt in designproducten.

Buitengoed De Herfte geldt als een succesvol voorbeeld van sociaal en duurzaam ondernemerschap.

Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de bedrijfsvoering. Inmiddels is het grootschalig zagen van hout op het terrein om die reden beëindigd. Wél zijn enkele onderdelen door het succes inmiddels uitgegroeid tot buiten het toegestane maximale oppervlak.

De gemeente heeft in zo’n geval de plicht tot handhaving. Daarvan kan worden afgeweken onder ‘bijzondere omstandigheden’. Bijvoorbeeld als handhaving onevenredig zou uitpakken, indien de schade voor de overtreder veel groter is dan het voordeel van de bezwaarmaker. Ook kan worden afgezien van handhaving als er concreet zicht is op alsnog vergunnen (legaliseren). Maar dan moet er wel een aanvraag voor een nieuwe vergunning liggen. Bij eventuele legalisatie worden ook de belangen van omwonenden meegewogen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen