Onder het motto ‘zelf invloed op hoogte afvalstoffenheffing’ verhoogt Zwolle de prijzen fors

Foto: Redactie

Zwolle wil de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing verhogen omdat het niet voldoende is om alle afvalkosten in Zwolle te betalen. In het coalitieakkoord is afgesproken de afvalstoffenheffing uiterlijk in 2025 kostendekkend te maken. Dit wil het college direct al in 2023 doen, door naast de jaarlijkse indexatie (3.65%) een verhoging (5.14%) toe te passen.

Zwollenaren gaan een vast bedrag aan het begin van het jaar betalen. Dat is in 2023 voor een eenspersoonshuishouden 233 euro en meerpersoonshuishoudens betalen 250 euro. Hiervan worden bijvoorbeeld alle kosten betaald voor het inzamelen, transporteren en verwerken van al het afval. Daarnaast komt nog een flexibel deel en dat is afhankelijk van het aantal stortingen in een ondergrondse container. Wie afval in een ondergrondse container dumpt betaalt tussen de 1.70 en 2.30 euro per keer. Het hangt er vanaf of het een kleine of grote containeropening heeft. Een groot aantal ondergrondse containers zijn de openingen afgelopen tijd verkleind naar zestig liter. In de grote containers kan tachtig liter per keer worden gestort.

Anderhalve storting

Het college wil het vaste bedrag ten opzichte van dit jaar verlagen met zo’n drie euro voor een eenpersoonshuishouden en meerspersoonshuishoudens krijgen een korting van 45 euro. Daarvoor kan een eenpersoonshuishouden op jaarbasis anderhalve storting doen en een meerpersoonshuishouden kan dan 22 keer naar de ondergrondse container lopen, uitgaande van een gemiddeld tarief van de grote en kleine containeropening. Wie dus vaak naar de ondergrondse container huppelt om afval weg te gooien moet diep graaien in de eigen portemonnee.

De rekening voor het restafval krijgen de huishoudens na afloop van het jaar. Wethouder Paul Guldemond zegt: ‘‘Door goed te scheiden hebben huishoudens dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing zij uiteindelijk in een jaar betalen. Als inwoners goed scheiden, houden ze namelijk maar weinig restafval over.’’

Afval sorteren

Het college wil dat mensen zorgvuldiger afval scheiden, maar ook dat de afvalkosten kostendekkend zijn. Onder deze afvalkosten vallen dus ook het leeg maken van de containers voor papier, plastic en groenafval. Verder is het de bedoeling dat over drie jaar nog maar 30 kilo restafval per huishouden in de ondergrondse container wordt gedumpt, in Zwolle is dit nu nog 180 kilo. Kortom: er moet nogal wat gaan gebeuren om 150 kilo afval per jaar te minderen.

  • In dit artikel is alleen gekeken naar het afval van huishoudens
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen