Seniorenhuisvesting: andere woonvormen en meer zorg in de buurt nodig

Ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen
Foto: Pixabay

Het aantal ouderen in Zwolle stijgt de komende jaren sterk. In 2020 waren 22.000 ouderen in Zwolle en dat stijgt in twintig jaar naar zo’n 31.500 mensen. Om deze ouderen te huisvesten is een ander woningaanbod nodig omdat senioren steeds vaker en langer zelfstandig willen blijven wonen.

Tot 2030 worden in Zwolle ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Het is van belang om hier een gevarieerd aanbod aan woningen en woonvormen voor senioren aan toe te voegen. Uit het onderzoek blijkt ook een duidelijke behoefte aan particuliere huur- en koopwoningen, naast het huidige aanbod van sociale huurwoningen. Senioren hebben ook behoefte aan andere woonconcepten, zoals hofjeswoningen en appartementen met meer woonkwaliteit in hun woning of woonvorm.

Voorzieningen

Ouderen zoeken diverse voorzieningen in en rondom hun woning, zoals een ontmoetingsruimte of de aanwezigheid van voorzieningen van een fysiotherapeut, thuiszorgpost of kapper. Lang niet alle wooncomplexen voldoen aan al deze kenmerken. Ook het versterken van de voorzieningen voor senioren in de wijk vraagt in de komende jaren verdere uitbouw en uitbreiding.

Het nieuwe college van b en w wil Zwollenaren laten wonen op een plek die bij hen past. Vooral voor senioren vraagt dit een specifiek woningaanbod met andere woonvormen en meer plekken met woonzorgvoorzieningen.

Het is ook van belang dat de aansluiting wordt gevonden bij de speerpunten van de Agenda Vitaal en Waardig Ouder Worden. Hierbij gaat het om (extra) aandacht voor bijvoorbeeld positieve gezondheid, zinvolle daginvulling, tegengaan van eenzaamheid, (mantel)zorg en de wijkaanpak Vitaal en Veilig Thuis (VVT). Met de campagne Vitaal en Veilig Thuis komt een opgeleide vrijwilliger bij senioren thuis en bespreekt met hen de wensen en de mogelijkheden. De vrijwilliger geeft adviezen over bijvoorbeeld de woning, valpreventie en welzijn.

Wonen en Zorg

Het onderzoek naar seniorenhuisvesting is onderdeel van het programma Wonen en Zorg dat eind vorig jaar door de gemeente en partners is gestart. Er wordt voor dit programma een brede en structurele samenwerking opgezet tussen gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen