Gezamenlijke aanpak wonen in de Oosterenk

V.L.N.R: Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed), wethouder Ed Anker, Dennis Laing (BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en Olaf Terpstra (B-Right Urban Living).
V.L.N.R: Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed), wethouder Ed Anker, Dennis Laing (BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en Olaf Terpstra (B-Right Urban Living).
Foto: Pedro Sluiter

Waar nu nog veelal lege kantoren staan wordt straks een woongebied. De Oosterenk is een van de plekken om de grote vraag naar woningen in Zwolle in te vullen. Zwolle, ontwikkelaars en woningcorporaties startten een samenwerking om de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie uit te werken.

Oosterenk biedt ruimte om een nieuwe leefomgeving te realiseren met wonen, werken en recreëren. Het gezamenlijk optrekken van gemeente Zwolle, ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed, B-Right Urban Living en de Zwolse woningcorporaties maakt een integrale aanpak mogelijk waarin uiteenlopende belangen direct op elkaar afgestemd kunnen worden. Naast deze partijen worden belanghebbenden betrokken om de inrichting van het gebied vorm te geven. De visie die gemaakt gaat worden is een uitwerking voor het hart van het totale gebied; een stedelijke leefomgeving met woningen, openbare ruimte en voorzieningen.

Wethouder Ed Anker: “Met deze herontwikkeling wordt Oosterenk klimaat- en toekomstbestendig, met een goede aansluiting op de reeds aanwezige natuur, extra vergroening én een goede verbinding met omliggende wijken en de stad Zwolle.”

Namens de coalitie voegt Dennis Laing van BPD toe: “De manier van samenwerken is typerend voor de Zwolse route voor gebiedsontwikkeling. Dit maakt het mogelijk om de versnelling voor meer woonruimte te kunnen realiseren. In de visie schetsen we de toekomst van dit nieuwe centrumgebied van Oosterenk. Hoe wonen, leven, werken en bewegen mensen hier in de toekomst? Hoe kan dat eruitzien en wat gaan mensen ervaren op deze plek? En hoe gaan we dit met elkaar realiseren? Met natuur, klimaat, energie, mobiliteit als belangrijke uitgangspunten. Stedenbouwkundig bureau WeLoveTheCity begeleidt dit participatieve proces waarin onder meer de omgeving, belanghebbenden en potentiële bewoners worden betrokken. Direct na de jaarwisseling starten we hiermee.”

Centrumgebied

Het centrumgebied van Oosterenk bestaat onder meer uit het gebied rondom de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg en de voormalige bloedbank aan de Dokter Spanjaardweg.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen