Gelijke kansen voor kinderen in armoedesituaties

Kinderen die in armoede leven krijgen betere kansen
Foto: Pixabay / Mihail Fotodeti

Kinderen die leven in armoede krijgen gelijke kansen. Het Jeugdeducatiefonds en gemeente Zwolle ondersteunen samen Zwolse basisscholen voor extra financiële middelen om kinderen die het thuis niet breed hebben gelijke kansen te bieden in het ontwikkelen van hun talenten.

Het Jeugdeducatiefonds richt zich op scholen met een hoog percentage kinderen die opgroeien vanuit achterstandsituaties. Wanneer een school ziet dat door geldgebrek thuis de kansen in de ontwikkeling van een kind worden belemmerd, kan een beroep worden gedaan op het Jeugdeducatiefonds. Met de gelden uit dit fonds, dat grotendeels wordt gevoed door private financiering, kan een school de kinderen zelf extra ondersteuning bieden. Dit kan in de vorm van extra taal- of bijles, een training sociale vaardigheden, maar ook door het verstrekken van een internetabonnement of een bureau voor thuis.

Tot nu toe kreeg slechts één Zwolse school tijdelijk geld vanuit het Jeugdeducatiefonds. Dit aantal kan nu worden uitgebreid naar acht met aanvullend geld van de gemeente Zwolle. De uitgangspunten van de stichting sluiten goed aan bij het Zwolse armoedebeleid. Dit beleid is erop gericht om kinderen die opgroeien in arme gezinnen dezelfde kansen te bieden als andere kinderen. De gemeente gaat daarom in op het verzoek van de stichting voor cofinanciering.

Het motto van Zwolle is om naar elkaar om te kijken en zorgen dat iedereen mee kan doen. Juist nu is het van belang hierop te blijven inzetten. Uit recente cijfers blijkt dat landelijk de kansenongelijkheid in de klas toeneemt, doordat ouders die het zich kunnen veroorloven vaker zelf extra bijles of examentraining inkopen. Zwolle wil die groeiende kansenongelijkheid tegengaan door scholen zélf meer financiële armslag te geven om kinderen die het nodig hebben te ondersteunen in hun ontwikkeling. Deze nieuwe gelden sluiten goed aan bij andere regelingen die er al zijn voor arme gezinnen in Zwolle, zoals het Jeugdsportfonds en de Kindregeling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen