Wijzigingen halen en brengen van grof huisvuil en grof tuinafval in Zwolle

Met differentiatie in het afvalbeleid moet de afvalberg slinken
Foto: Pixabay

Er gaat nogal wat veranderen in de haal- en brengservice van grof huis- en tuinafval in Zwolle. Vanaf 1 april kan ieder huishouden twee keer per jaar gratis een tuinzak voor grof tuinafval aanvragen, één keer gratis grof huisvuil aan huis laten ophalen en jaarlijks in totaal 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen. Wie vaker gebruik wil maken van de diensten zal de portemonnee moeten trekken voor een kostendekkende vergoeding.

De gemeente Zwolle voert deze verandering door om de afvalverwerkingskosten beheersbaar te houden en eerlijker te verdelen. Ook is het de bedoeling om de hoeveelheid restafval verder terugbrengen. Een kleine groep huishoudens maakt relatief veel gebruik van de diensten. Voor verreweg de meeste Zwolse huishoudens zijn de hoeveelheden die gratis aangeleverd mogen worden ruim voldoende. Het merendeel van de huishoudens komt namelijk maximaal één keer per jaar bij het milieubrengstation van ROVA aan de Rijnlandstraat. Gemiddeld wordt er 75 kg afval per bezoek gebracht. Ook van de tuinzak en de ophaalservice voor grof huisvuil wordt gemiddeld minder dan één keer per jaar per huishouden gebruik gemaakt.

Huishoudens die meer gebruik willen maken van de haal- en brengservice van grofvuil kunnen dat straks nog steeds, maar betalen een kostendekkende vergoeding wanneer zij boven de nieuwe maximum hoeveelheden uitkomen.

De nieuwe regels gaan in op 1 april 2021. Wie voor die datum grof vuil heeft gebracht of op laten halen dan telt dat niet mee. Op 1 januari van elk jaar krijgen huishoudens weer nieuw tegoed voor het nieuwe jaar.

Grof huisvuil is afval uit de inboedel van een woning, dat te groot of te zwaar is voor uw restafvalcontainer. Bijvoorbeeld een bank, matras of tapijt. Afval dat ‘nagelvast’ in of bij de woning zit, bijvoorbeeld een keukenkastje of deur, valt hier niet onder. Dit is bouw- en sloopafval. Grof tuinafval is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor de gft-container. Zoals snoeiafval en grote hoeveelheden gemaaid gras of bladeren.

Wie door het tegoed heen is, maar wel grof vuil wil brengen betaalt de volgende kosten.

  • Extra keer tuinzak laten brengen en ophalen: €25,- per zak
  • Extra keer grof huisvuil laten ophalen: €40,- per kubieke meter
  • Extra grof huisvuil brengen: €27,- per 100 kg, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking (€23,50 per 100 kg)
  • Extra tuinafval brengen: €8,10 per 100 kg
  • Voor het wegbrengen van autobanden, dakleer en grond & zand naar het milieubrengstation betaalt u voortaan vanaf de eerste kilo een vergoeding. Voor alle andere soorten afval die u wegbrengt, veranderen de kosten niet. Het wegbrengen van metaal, textiel, glas en karton naar het milieubrengstation blijft bijvoorbeeld gratis.

Wie een tuinzak wil bestellen of grof huisvuil wil laten ophalen, kan daarvoor een afspraak maken via de website van ROVA, de ROVA-app of het Klantcontactcentrum van ROVA. Hierin verandert dus niets. Wel is daarbij vanaf 1 april ook een ROVA-pasnummer nodig. Hierop wordt namelijk bijgehouden hoeveel tegoed een huishouden nog heeft. Wie afval brengt moet de pas niet vergeten mee te nemen.

Op www.zwolle.nl/halenenbrengen is meer informatie te vinden over de wijzigingen in de haal- en brengservice van grofvuil en hoe de gemeente streeft naar een Zwolle zonder afval.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden