Goed nieuws voor Zwolse economie: bedrijventerrein Hessenpoort mag groeien

Bedrijventerrein Hessenpoort Zwolle
Foto: Google Maps

Bedrijventerrein Hessenpoort mag, wanneer de vraag naar kavels zich voordoet, de komende jaren verder groeien. Goed nieuws voor de Zwolse economie én de werkgelegenheid.

Het succes van Hessenpoort als unieke locatie in de regio voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben, heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Recente
onderzoeken, ‘Prognose bedrijventerreinen Overijssel’ en ‘Logistiek in Beeld’ van de Stec Groep, laten zien dat met name logistieke bedrijven  interesse tonen in grote kavels in deze regio als alternatief voor hun huidigelocaties elders in het land.

Wethouder René de Heer: ‘Dit zien wij inderdaad terug in het groeiende aantal verzoeken voor kavels voor Hessenpoort. Bedrijven zijn voor uitbreiding van hun bedrijf op zoek naar locaties met een goede bereikbaarheid, beschikbaarheid van personeel en redelijke kavelprijzen. Hessenpoort voldoet met de ligging aan de A28, de prima infrastructuur en het duurzame en innovatieve karakter aan al deze wensen. Dat is best uniek in Nederland. Vooruitlopend op de huidige en toekomstige vraag beginnenwe ook alvast met het onderzoeken van de mogelijke uitbreiding van Hessenpoort. Zo voorkomen we dat de planologische doorlooptijden deeconomische groei in de weg gaan zitten’.

In 2017 heeft de provincie Overijssel afspraken vastgelegd met 11 gemeenten om, net als bij woningbouw, sturing te krijgen op de voorraad van bedrijventerreinen in de regio West- Overijssel. Er is balans gezocht in de vraag en aanbod van bedrijventerreinen, omdat sommige gemeenten
een tekort en anderen een overcapaciteit hadden. Dit was niet gunstig voor de ontwikkeling van de regionale economie. De balans is gevonden door
sommige terreinen versneld uit te geven en andere hebben tijdelijk een andere functie gekregen. Met succes. Binnen de nieuwe regionale
afspraken  kan Zwolle het huidige tempo van de uitgifte vasthouden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden