Groene gevel aan het Stadskantoor

Wethouder Ed Anker plaatst de laatste plantjes tegen de gevel
Foto: Gemeente Zwolle

De gevel van het Stadskantoor aan het Lübeckplein ziet groen.  Een deel van de buitenmuur boven de commerciële ruimtes is voorzien van een gevelsysteem met beplanting.

Met de  150 m2 grote groene gevel verbetert de gemeente de verblijfskwaliteit op het Lübeckplein en stimuleert zij bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars om ook werk te maken van klimaatadaptieve oplossingen. Het Lübeckplein is te versteend en samen met bewoners en gebruikers wordt al langere tijd gesproken over het vergroenen van het plein, het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het doorvoeren van klimaatadaptieve aanpassingen.

Groene gevel

Hierbij speelt vergroening een belangrijke rol. De parkeergarage onder het Lübeckplein maakt vergroening lastig. Er weinig ruimte voor planten om zich te wortelen in de ondergrond. Het groene gevelsysteem aan het Stadskantoor neemt doordat het aan een muur bevestigd is, geen ruimte op het plein in. De groene gevel zorgt ervoor dat het plein een prettiger uitstraling krijgt. De planten zorgen ervoor dat het minder warm wordt op het plein en ze verbeteren de luchtkwaliteit. Ook dempt de groene gevel de weerkaatsing van het geluid en de isolerende werking zorgt voor energiebesparing in het Stadskantoor.

Goed voor dieren

De groene gevel biedt daarnaast een thuis aan vlinders, bijen en vogels. Onlangs plaatste de gemeente ook al 74 nestkasten voor broedende gierzwaluwen op een ander deel van de gevel van het Stadskantoor. Het groenpaviljoen op het plein is aangevuld met vaste planten die bijen en vlinders aantrekken. Ook de daken van de trapopgangen van de parkeergarage onder het plein zijn vergroend.

Bredere aanpak

De groene gevel maakt onderdeel uit van een bredere aanpak voor het klimaat in de Zwolse Spoorzone. Zo is het nieuwe busstation dat begin dit jaar in gebruik is genomen, voorzien van 17 zwarte berken en waterdoorlatende klinkers. Ondergronds zijn er infiltratiekratten aangebracht die het water langer vasthouden en beter afvoeren. De ondergrondse fietsenstalling die op dit moment gebouwd wordt onder het Stationsplein Noord heeft ook een waterbergingsfunctie. Bij extreme regenval kan de stalling overvloedig water opvangen zodat het omliggende gebied minder wateroverlast ervaart. Ook deden bewoners van Hanzeland in een pilot ervaring op met het vergroenen van hun eigen dak en straat. Deze pilots leverden relevante kennis en informatie op die eenvoudig gedeeld kunnen worden met andere bewoners die aan de slag willen met het vergroenen van hun huis, tuin of straat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden