Dillemma’s van Rutte leiden tot beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf

Na de meivakantie mag de jongste jeugd weer naar school
Foto: Pixabay

Minister-President Mark Rutte erkende gisteren dat er duivelse dillemma’s zijn en dat er flink mee is geworsteld. Hoe pak je de coronacrisis op een goede manier aan? En dat gebeurt op een voorzichtige manier. De jongste jeugd mag na de meivakantie weer naar school en mag ook gaan sporten. Maar voor de meeste mensen blijft het credo #blijfthuis.

De bestrijding van het coronavirus wordt een van de lange adem. Al in de afgelopen dagen werden hooggespannen verwachting getemperd en dat was nodig ook. Aan de intelligente lockdown komt vermoedelijk deze zomer slechts langzaam een einde. In ieder geval zijn veel maatregelen -zoals georganiseerde sport en grootschalige evenementen- verlengd tot 1 september.  De jongste jeugd mag weer op gepaste wijze naar school en er wordt ook gekeken of de middelbare scholen ter zijner tijd open kunnen voor de eindsprint van dit schooljaar. Dat zal waarschijnlijk hooguit vijf tot zeven weken zijn, want dan is de zomervakantie aangebroken.

Cruciale datum: 19 mei

De meeste huidige maatregelen die golden tot en met 28 april zijn verlengd tot met met 19 mei. Dat wordt een cruciale datum voor de aanstaande zomer. Een week daarvoor wordt gekeken hoe de toestand in Nederland is en of er meer verruiming kan komen in alle beperkingen die er zijn. Voorkomen is beter dan genezen geldt ook nu. De druk op de zorg is nog enorm groot en als de teugels gevierd worden betekent dit dat mensen samenkomen en dat het virus zich gemakkelijk kan verspreiden. Dit kan onder meer gebeuren in het openbaar vervoer als mensen reizen. Daarom is het zaak voor de overheid om te zorgen dat mensen bij elkaar uit de buurt blijven. Luchtjes scheppen, gaan sporten en op gepaste wijze naar de supermarkt mag wel, zij het met de geldende maatregelen.

Bezoekersregeling voor verpleeghuizen

”De bezoekersregeling voor verpleeghuizen kan helaas nog niet worden aangepast”, zei Rutte. Wel kunnen zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Ga niet op bezoek bij verkoudheidsklachten.

Alle maatregelen op een rij

 

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Impact op de samenleving en sociaaleconomische gevolgen

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar kan niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden