Hanze habitat: wonen, werken en leren in een bruisend en groen Hanzekwartier in Spoorzone Zwolle

Artist impression Koggepark
Artist impression Koggepark
Foto: Gemeente Zwolle

Hanzekwartier in Spoorzone Zwolle verandert de komende tijd volledig. Het nu nog vrij stenige gebied met kantoren en parkeerplaatsen wordt een bruisend stedelijk stuk stad met tegelijkertijd veel ruimte voor groen. Wonen, werken leren, recreëren, spelen en natuur komen hier samen. Deze plek waar nu vooral gewerkt wordt in gesloten kantoren, verandert totaal. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven slaan hier de handen ineen. Studenten, ondernemers en bewoners voelen zich hier thuis, ze werken samen en ontmoeten elkaar in de gedeelde werk- en leerplekken en in de groene openbare ruimten. Dit vernieuwde gebied krijgt de naam Hanze Habitat.

De naam is gekozen omdat deze plek een thuis biedt aan stad én land. Het wordt een leefgebied voor mens dier en plant. Het college van B&W heeft deze week ingestemd met de plannen voor dit gebied. Het document waar de plannen in staan heet de Nota van Uitgangspunten (NvU). Het college legt deze NvU nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Hanzekwartier ligt in Spoorzone Zwolle. Dit unieke gebied verandert de komende jaren in de innovatie-, cultuur- en kennishotspot van Regio Zwolle. Elk deelgebied in de Spoorzone heeft zijn eigen onderscheidende kwaliteiten en draagt de komende jaren decennia bij aan de grote transformatie van Spoorzone Zwolle.

Samen werken aan één gebied

Wethouder Gerdien Rots “We gaan met de betrokken partijen hier iets unieks en nieuws realiseren: het Kasko. Het Kasko is een woordenmix van het woord ‘kas’ en het woord ‘casco’. Vroeger bestond dit gebied namelijk uit kassen waar verschillende gewassen werden geteeld. Kasko legt dus een link tussen het verleden en het heden. We willen het idee van het Kasko verder ontwikkelen met de coalitie en de stad. We zien het als een plek met meerdere functies. Een plek waar buiten en binnen vervaagt en waar groen en experiment hand in hand gaan. Het Kasko concept verbindt gebouwen op een transparante manier. De functies in het Kasko kunnen variëren: van groentetuin tot koffiecorner, van fietsenstalling tot speeltuin.

Met deze visie werken we aan een innovatief en levendig Hanzekwartier. Het is nu misschien nog lastig voor te stellen dat in dit deel van de Spoorzone straks woningen staan, nieuwe bedrijven zich hebben gevestigd, mensen zichtbaar samenwerken en er genieten van alles wat er in Hanzekwartier te doen is. Maar ik verzeker je, deze centrale plek in Spoorzone Zwolle herken je over een aantal jaar niet meer terug. Ondanks dat we met wel negen partijen vertegenwoordigd zijn in de gebiedscoalitie Hanzekwartier, is het gebied straks als één geheel herkenbaar. We gaan hier experimenteren met nieuwe vormen van wonen en werken. Tegelijkertijd is het een plek waar leren en ontwikkelen centraal staan. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen. Hier krijgen leerlingen en studenten aantrekkelijke stageplekken om in de praktijk aan concrete opdrachten te werken. Het wordt echt een bruisend stedelijk gebied met ook veel groen en prettige verblijfs- en ontmoetingsplekken zoals zitjes, een café, een sporthoek, speel- en werkplekken”.

Ruimte voor leven

Net als in de rest van Spoorzone Zwolle krijgen de fietser en de voetganger voorrang in Hanze Habitat. Parkeren van de auto gebeurt zoveel mogelijk aan de randen van het gebied. Er komen 800 tot 1.000 nieuwe woningen. Dit aantal is mogelijk door de woningen in de hoogte te bouwen. Juist dankzij deze stedelijke bebouwing kan het gebied groen ingericht worden. Dit groen varieert van openbare parkjes en plekken om te ontmoeten tot groen met onderwijsfunctie en groen voor voedselproductie. Het Koggepark is de groene hoofdader door het Hanzekwartier. De bebouwing in het gebied sluit aan op de openbare omgeving. Dit geldt voor de nieuwe en de bestaande gebouwen. Concreet betekent dit dat er geen blinde gevels komen en dat de begane gronden van de gebouwen open en toegankelijk zijn en op een natuurlijke manier (dankzij het Kasko) overlopen in de openbare ruimte en het groen.

Het Kasko zorgt ervoor dat dat de compacte bebouwing toch goed landt in het groen. Delen van het Kasko zijn te zien als gebouw, andere delen gaan meer deel uitmaken van het openbare landschap. De overgang tussen het openbare landschap en de bebouwing wordt met het Kasko heel geleidelijk; landschap en bebouwing worden vermengd tot een nieuw en bijzonder verblijfsgebied. In Hanzekwartier is ruimte is voor experiment en innovatieve woonvormen waar ontmoeting en het delen van voorzieningen centraal staan.

De nota van uitgangspunten is een verdere uitwerking van het Ontwikkelkader Spoorzone Zwolle. Deze is in het najaar van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In het Ontwikkelkader staan de kaders voor de toekomst van de Spoorzone. Deze zijn samen met de stad tot stand gekomen. Ook de NvU is samen met stakeholders en bewoners gemaakt. Als de gemeenteraad instemt met de NvU Hanzekwartier volgt de volgende fase, het maken van het ruimtelijk ontwikkelingsplan en het omgevingsplan. Ook hierbij worden bewoners en andere belanghebbenden betrokken.

  • De partijen die samen de coalitie Hanzekwartier vormen zijn: BPD, City Developer-S, Zone.college, Hogeschool Windeheim, DeltaWonen, Nijhuis, gemeente Zwolle, Urban Innovators en SWZ.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen