Coalitie grotere steden wil de wooncrisis te lijf gaan met meer steun uit Den Haag en met minder regels

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen om de wooncrisis te lijf te gaan
Bouwen, bouwen en nog eens bouwen om de wooncrisis te lijf te gaan
Foto: Pixabay

Een coalitie van de vier grote en twaalf grotere steden waaronder Zwolle roept de formerende partijen in Den Haag op om als nieuw kabinet zo snel mogelijk werk te maken van de wooncrisis. Zij vragen om meer geld en minder regels: ‘Pas belemmerende wet- en regelgeving aan,’ luidt de noodkreet.

Wet- en regelgeving werkt volgens de gemeenten eerder vertragend dan versnellend op de bouwproductie. ‘Het Rijk zou de mogelijkheden moeten bekijken om vertraging als gevolg van wet- en regelgeving tegen te gaan. Denk aan stikstof, hindercontouren en (capaciteit voor) ruimtelijke procedures,’ zo schrijven ze in een document bedoeld voor het nieuwe kabinet. Volgens de steden staan gemeenten en marktpartijen klaar om door te pakken en zijn er al veel ontwikkelingen op stoom gekomen. Zij hebben alleen jaarlijks twee miljard euro extra van het Rijk nodig.

Brede steun

‘De plannen liggen klaar! Ga door op de ingeslagen weg en kijk hoe we gezamenlijk tot versnelling van de binnenstedelijke bouwproductie kunnen komen. Zo lossen we op korte termijn het tekort op,’ aldus de gemeenten die worden gesteund door de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, stadsvervoerders GVB, HTM en RET en de Fietsersbond. Met de extra investering moet groei in goede banen worden geleid. Gepleit wordt voor betere, schonere en mooiere (binnen)steden door bijvoorbeeld meer water en groen toe te voegen en te stimuleren dat mensen vaker de fiets en het openbaar vervoer nemen in plaats van de auto.

Binnenstedelijk bouwen

De steden hebben berekend dat Nederland momenteel een tekort van circa 280.000 woningen heeft. ‘Er moeten (betaalbare) huizen worden gebouwd waar (ook straks) behoefte aan is en we moeten slim gebruikmaken van de beperkte ruimte die we hebben in ons land. Niet alle woningen zullen we in onze steden kunnen bouwen maar tot 2030 zal vooralsnog wel 65 procent van de te bouwen woningen binnen de bestaande steden worden gebouwd. Alleen al in de veertien grootschalige, stedelijke woningbouwlocaties kunnen tot 2040 circa 440.000 woningen komen, waarvan circa 210.000 in de periode tot 2030,’ zo liet Utrecht weten. De regio Zwolle heeft zo’n 10.000 nieuwe woningen nodig

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen