Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat dijken ‘bijvriendelijk’ maaien

De vakken die als eerste zijn gemaaid, bieden in juni en in een gedeelte van de zomer weer voldoende bloemen voor de insecten. De vakken die in de tweede maaironde worden gemaaid, bieden in de rest van de zomer weer voldoende bloemen. Naast het profijt voor de bijen en de biodiversiteit kunnen ook recreanten op en langs de dijken genieten van een bloemrijke dijk. De laatste maaibeurt in september is voor alle dijken weer gelijk.

Waterschap zoekt oplossing voor versterking IJsseldijk binnendijks

In 2017 is het waterschap het project IJsseldijk Zwolle-Olst gestart met een verkenning. Nu is het concept-Voorkeursalternatief bekend en iedereen kan daarop reageren. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Het waterschap gaat nu in gesprek gaat met bewoners en belanghebbenden aan de dijk. In deze fase wordt het dijkontwerp meer in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 gaat naar verwachting de schop de grond in.

WDODelta wil de rijke geschiedenis van het waterschap laten zien. Het erfgoed bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken, maar ook uit oude kaarten en andere historische voorwerpen

Het waterschap heeft altijd al aandacht gehad voor erfgoed en voor ruimtelijke kwaliteit. Zij onderhouden ons erfgoed goed. Mooie voorbeelden zijn de restauraties van het sluisje Westerveld in wijk de AA-landen in Zwolle, het sluizencomplex Vechterweerd bij Dalfsen en de restauratie van de Koningsschut bij Geeuwenbrug, maar ook grote gemalen als Stroink bij Vollenhove.

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat aan bekendheid werken bij MBO-studenten

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat direct de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Waterschap en Travers Welzijn bundelen krachten voor dijkversterking Holtenbroek

Lot Zinsmeyer: “We hanteren ongebruikelijke en kleinschalige vormen van participatie om met diverse groepen in contact te komen. Denk hierbij aan hondenuitlaters, fietsers, jongeren en ouders met kinderen. We willen wat reuring veroorzaken en mensen prikkelen mee te denken in kansen en mogelijkheden op basis van hun behoefte. Naast meedenken willen we mensen iets laten beleven om tot actie over te gaan.''