D66 Zwolle wil bewoners direct betrekken bij bedenken van straatnamen

Zwolle kent interessante 'straatnamen'. D66 wil mensen mee laten denken
Foto: RTV Oost

Als het aan D66 Zwolle ligt, denkt iedere Zwollenaar mee over nieuwe straatnamen en of namen van bruggen. Raadslid Jan Brink vraagt het college vóór komende zomer met een plan te komen waardoor burgers standaard naamsuggesties kunnen doen.

D66 Zwolle vindt het belangrijk dat inwoners op allerlei manieren inspraak over hun stad. Om inwoners meer zeggenschap te geven over de plek waar zij wonen dient D66 een motie in om burger te betrekken bij straatnaamgeving.

Commissie

Momenteel komen de ideeën voor straatnamen van de commissie straatnaamgeving. Deze commissie adviseert het college van burgemeester en Wethouders. In het huidige proces is er voor inwoners geen mogelijkheid om suggesties te doen voor de straatnamen. In andere steden is dit volgens raadslid Jan Brink wel al mogelijk. ‘We zien op andere plekken dat dit kan. In Utrecht en Groningen kunnen er al straatnamen door inwoners aan gedragen worden’. D66 Zwolle vraagt daarom aan het college om voor de zomer te komen met een plan om ook de inwoners van Zwolle een stem te geven in dit proces.

Betrokkenheid

Raadslid Jan Brink geeft aan dat het zelf meedenken over straatnamen de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt kan vergroten. ‘ Straatnamen zijn meer dan een blauw bordje. Het zegt iets over je buurt en over de stad. Mee mogen denken over deze namen draagt eraan bij dat mensen zich herkennen en op hun plek voelen in de stad.’ D66 vindt het belangrijk dat deze betrokkenheid er komt en zal alle ontwikkelingen en initiatieven om dit mogelijk te maken maximaal stimuleren.

article
17289
D66 Zwolle wil bewoners direct betrekken bij bedenken van straatnamen
Als het aan D66 Zwolle ligt, denkt iedere Zwollenaar mee over nieuwe straatnamen en of
https://zwolle.nieuws.nl/politiek/17289/d66-zwolle-wil-bewoners-direct-betrekken-bij-bedenken-van-straatnamen/
2018-11-08T22:05:33+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2018/11/09085334/Schermafdruk-2018-11-09-08.50.25.png
D66, Jan Brink, straatnamen, Zwolle
nieuws, Politiek