Evenwichtig en in tempo doorbouwen, maar aandeel dure woningen gaat fors stijgen in Zwolle

Wie kan rekenen kan er op rekenen dat Zwolle duurder gaat bouwen
Wie kan rekenen kan er op rekenen dat Zwolle duurder gaat bouwen
Foto: Pexels

Zwolle vraagt zich af wat de optimale verdeling is tussen prijsklassen qua nieuwbouw. Uit een RIGO-onderzoek blijkt dat het aandeel goedkope(re) woningen aansluit bij de behoefte. In de toekomst zal het aantal dure woningen stijgen van 25 procent, nu, naar bijna de helft van de nieuw te bouwen woningen.

De Zwolse woningmarkt staat onder grote druk. Woningprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Met name mensen met een lager- en middeninkomen, jongeren, starters en woningzoekers, komen op dit moment moeilijk aan een woning. Zwolle zet in op het vergroten van het betaalbaar aanbod en het blijvend betaalbaar houden van het aanbod. Het onderzoek wijst uit dat de huidige verdeling in ieder geval passend is voor de periode tot 2030. Wethouder Ed Anker zegt hierover: ”Het lijkt er op dat de concurrentie op goedkope woningen groter wordt als je niet evenwichtig en gebalanceerd door gaat bouwen over de gehele linie.”

Het antwoord op de vraag naar de optimale verdeling is niet keihard, maar hangt mede af van ontwikkelingen op de korte of middellange termijn en ook de beleidsmatige keuzes om specifieke doelgroepen al dan niet te ondersteunen. En van macro-economische omstandigheden, die lastig te voorspellen zijn.  In het rapport keek men onder meer ook naar de inkomensverdeling en nu en de ontwikkeling ervan onder de Zwolse bevolking. Zo lijkt het aandeel goedkoop met 44% momenteel goed aan te sluiten op het aandeel huishoudens met lage inkomens (43%).

Dure woningen maken momenteel 25% uit van de voorraad. Afhankelijk van economische omstandigheden bedraagt dit aandeel tot 2030 tussen de 30% en de 45%. Dit heeft te maken met welvaartsontwikkeling, die over een periode van tien jaar tot op heden altijd positief is geweest. Als bijvoorbeeld wordt gekozen voor een groter dan evenredig accent op het middensegment gaat dit logischerwijze ten koste van het duurdere segment.

Het blijft wat de woningmarkt betreft een kwestie van goed monitoren hoe de markt zich ontwikkelt, zowel de bouwmarkt zelf als de inkomensontwikkeling. Wethouder Anker: “We hebben gezien dat de prijzenontwikkeling in de huizenmarkt de afgelopen heel snel is gegaan. En al lijken we op de goede weg, we zullen de ontwikkelingen goed moeten blijven monitoren. Zwolle heeft baat bij een goede balans in haar woningaanbod en met de marktpartijen zetten we maximaal in op de aanvulling van die woningvoorraad.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen