Werken we veilig tijdens deze semi-lockdown?

Thuis werken
Foto: Pixabay / Standsome

Met de huidige semi-lockdown en wellicht nieuwe maatregelen in aantocht is het belangrijker dan ooit om veilig en coronaproof te werken, of dit nu thuis of op de werkplek is. De meeste mensen werken thuis, maar ook daar blijkt het lastig te zijn om de regels na te leven. We verslappen. In de praktijk is het moeilijker om een coronaproof werkleven vol te houden. Wat vraagt dit van ons?

Het is allereerst belangrijk dat iedereen voldoende informatie heeft, met andere woorden: wat zijn de nieuwe maatregelen en van welke kennis omtrent corona en veiligheid moeten mensen op de hoogte zijn. Vervolgens is het belangrijk dat werk dusdanig wordt ingericht dat besmetting zo structureel mogelijk wordt voorkomen. Ten slotte gaat het om willen: dat er voldoende motivatie en stimulatie is om een veilige werkplek te creëren en daarmee coronaproof te werken. Dit vraagt iets van ons allemaal: van de medewerker en de directeur en van arbo-adviseur, klanten en bezoekers.

Veilig, gezond en prettig werken

Voorlichting, veiligheid, artikelen, het navolgen van de maatregelen, het is allemaal belangrijk om verdere besmetting te voorkomen. Maar dit werkt alleen als het werk hiernaar is ingericht. Zijn alle coronaregels effectief en leiden ze niet tot andere risico’s, zoals stress en werkdruk tijdens thuiswerk door gebrek aan overleg, middelen en ondercapaciteit? Het is als werkgever essentieel om vast te stellen of het met de coronamaatregels mogelijk is om veilig, gezond en prettig te werken. Als er een ondersteunende basis is waarbinnen er coronaproof gewerkt kan worden, is het belangrijk dat er een draagvlak is. Hoe zorg je dat mensen volgens de coronaregels willen werken? Dit heeft met gedrag te maken.

Bewustwording

Gedragsbeïnvloeding start via voorlichting, en met name interactieve voorlichting werkt goed. Dan gaat het niet langer om weten, maar ook bewustwording en beseffen. Het is belangrijk dat iedereen elkaar onderling scherp houdt, en dit kan ook als er thuis wordt gewerkt. Elkaar spiegelen en inspireren met gedrag en dit betekent afstand houden, bescherming en hygiëne. Hiervoor is een open constructieve communicatie nodig. Daarnaast is het belangrijk dat collega’s betrokken blijven en of de regels werkbaar zijn, of ze worden nageleefd en waar de uitdagingen liggen. Waardering is key. Zorg onderling dat veilig gedrag wordt gewaardeerd en nieuw gedrag wordt bekrachtigd.

Spreek elkaar aan

Ten slotte is het belangrijk dat onveilig en onhygiënisch gedrag wordt gecorrigeerd. Dit kan door contact te maken, iemand aan te spreken, vertellen wat je ziet, het gedrag en de regels bespreken en met elkaar afspraken maken hoe er veilig en coronaproof gewerkt wordt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden