Raadslid Marcel Mulder (Swollwacht) treedt af

Marcel Mulder
Foto: Swollwacht

Marcel Mulder treedt af als raadlid voor Swollwacht. Zijn werk als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)  laat zich niet verenigen met het raadslidmaatschap.

Mulder is in het dagelijks leven BOA. Hij is in dienst van een bedrijf dat door de gemeente Zwolle wordt ingehuurd. Hij is, net als de fractie, altijd transparant geweest over zijn werkzaamheden als BOA. Zij verkeerden steeds in de overtuiging dat dit was toegestaan naast het raadslidmaatschap. Bij de benoeming van Mulder als raadslid is dit namelijk onderzocht door een commissie (de commissie onderzoek geloofsbrieven) die zijn papieren heeft gecontroleerd. Die commissie heeft toen geconstateerd dat de aansturing van Mulder als BOA gebeurt door zijn werkgever en niet door de gemeente Zwolle. De commissie heeft destijds aangegeven dat er daarom geen bezwaren bestonden om Mulder toe te laten als raadslid. Er is dan ook geen sprake van iets verwijtbaars of van nalatigheid.

De nieuwe aanbesteding en inrichting van het gemeentelijk handhavingsgebeuren begin dit jaar, waren voor de gemeente aanleiding om nogmaals zorgvuldig onderzoek te verrichten naar de geloofsbrief en er is tevens advies gevraagd aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Hieruit is gebleken dat een baan als BOA (in de gemeente Zwolle) toch niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Want hoewel er geen sprake is van rechtspositionele ondergeschiktheid (die ligt bij het bedrijf) is wel sprake van functionele ondergeschiktheid aan het gemeentebestuur. En op grond van artikel 13, lid 1 sub o van de gemeentewet gaat het in het geval van Mulder dus toch om een onverenigbare betrekking.

Dit betekent dat Mulder, tot zijn grote spijt en tot grote spijt van de fractie, zijn raadslidmaatschap voor Swollwacht zal beëindigen. Want gezien de huidige onzekere tijden kiest hij voor zijn huidige broodwinning en daarmee de continuïteit van zijn financiële stabiliteit. Hij blijft aan als BOA en verlaat de fractie.

Mulder maakte zich als raadslid van de fractie van Swollwacht geliefd en geloofd bij de Zwolse burger met de onderwerpen binnen zijn portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Vastgoed en Grond, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling, Wijkgericht Werken en Participatie, Grootschalig Groen, Recreatie en Milieu, Duurzaamheid en Circulaire Economie en de Spoorzone.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden