ProRail loost weer zonder vergunning water rangeerterrein op IJssel

Lozingswater stroomt de IJssel in
Foto: Wim Eikelboom

De ChristenUnie, GroenLinks en D66, stellen vragen aan het Zwolse college over de lozing van drainagewater op de IJssel. ProRail is al begonnen met de lozing voordat er een vergunning door Rijkswaterstaat is afgegeven. In 2019 is ProRail ook al aangesproken op het plaatsen van een afwateringsbuis in de Zwolse uiterwaarden zonder vergunning.

Het lozen van het drainagewater op de IJssel, voordat de vergunning is afgegeven, is volgens ProRail afgestemd met de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat. Hoe is dat te rechtvaardigen? Burgers moeten immers ook wachten totdat hun vergunning is afgegeven.

Welke risico’s worden gelopen door via een 30 jaar oude buis drainagewater van het rangeerterrein naar de IJssel te transporteren, dwars door een waardevol Natura 2000 gebied, de Zwolse uiterwaarden? Welke schade kan deze lozing aan het milieu veroorzaken? Is de mate van verontreiniging van het drainagewater acceptabel voor lozing in de IJssel? Jacob Raap van de ChristenUnie zegt:  “Ook vragen wij ons af hoe het toezicht op dit soort werkzaamheden geregeld is en waar dat mogelijk beter kan. De ChristenUnie, GroenLinks en D66 zijn bezorgd of de bescherming van natuur hier in goede handen is. Daarom stellen de partijen vragen aan het Zwolse college.”

IJsselliefhebber

IJsselliefhebber Wim Eikelboom schrijft: De nieuwe lozing in de IJssel betreft de permanente afwatering van het vernieuwde opstelterrein van treinen ter hoogte van IJsseldijk en de Hanzeboog. ‘’Als activiteiten worden verricht die vergunningplichting zijn, op basis van een ontwerpvergunning, dan is er inderdaad sprake van een overtreding’’, reageert een in milieuzaken gespecialiseerde advocaat.  Het opstelterrein van Prorail is afgelopen jaar afgegraven, opgeknapt en voorzien van een folielaag. Die folie is aangebracht om het grondwater te beschermen tegen verontreiniging. Pal naast het spoorterrein ligt namelijk een drinkwaterwinning van Vitens. En Vitens pompt water uit diepe bodemlagen. De folie is nodig om vervuiling van grondwater te voorkomen. Dat heeft als keerzijde dat het water op het rangeerterrein niet weg kan. Het wordt daarom afgevoerd naar de IJssel. Dat gebeurt via een oude in onbruik geraakte 450 meter lange leiding van Stork/Wärtsilä. Deze ondergrondse pijplijn met een doorsnee van zo’n dertig centimeter is overgenomen door ProRail.

Licht vervuild

Gemiddeld wordt gemiddeld 9 kubieke meter water per dag vanaf het rangeerterrein in de IJssel gepompt. Het water is licht vervuild met zware metalen. De dosering valt volgens Rijkswaterstaat binnen de lozingsnormen. Daarom is Rijkswaterstaat van plan toestemming te verlenen voor deze permanente lozing op de rivier. ProRail zegt de kwaliteit van het water in de folieconstructie goed in de gaten te houden en meteen in te grijpen als er onverhoopt vervuilingen optreden. Hoewel de vergunning nog niet formeel is verleend, maakt ProRail al gebruik van het lozingspunt. Dat blijkt uit filmbeelden op de plek waar het afvoerwater de IJssel in komt, ter hoogt van de Hanzeboog. In kleine hoeveelheden stroomt er permanent water uit de buis de rivier in

Vergunning om te lozen

Om in de IJssel te lozen is een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Die aanvraag heeft ProRail in januari ingediend bij Rijkswaterstaat. Het zogeheten ontwerp-besluit, waarin Rijkswaterstaat formeel toestemming geeft voor de lozing in de IJssel, ligt sinds 23 april ter inzage voor bezwaar bij het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Formeel is deze watervergunning nog niet bekrachtigd. Door alvast te lozen, is ProRail feitelijk in overtreding.

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden