Cijfers CBS en RIVM: sterftecijfer in regio Zwolle ruim vier keer zo hoog als in eerdere weken

Het sterftecijfer wordt behoorlijk opgekrikt door covid-19
Foto: Pixabay

Het aantal overledenen in de regio Zwolle is in de laatste week van maart flink hoger dan een gemiddelde week eerder dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM. In sommige gemeentes in Noord-Brabant, Limburg en rondom Zwolle is het aantal overledenen in week 13 meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

De hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard. In week 13 zijn 752 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld en 1016 overledenen in week 14. Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 vallen de werkelijke aantallen aan corona overleden personen hoger uit. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—ontstaat een completer beeld.

Toename vooral bij ouderen

In de afgelopen weken stierven vooral meer ouderen. Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, neemt de sterfte onder ouderen verder toe, met name bij 80-plussers. Naar schatting overleden bijna 1 900 personen (een toename van 68 procent) van 65 jaar en ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Eind maart lag de sterfte onder ouderen 44 procent hoger. Ook bij de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar is een toename te zien vanaf week 11. De toename is zichtbaar in de leeftijden boven de 50 jaar. Beneden de leeftijd van 50 jaar is het aantal overledenen nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de eerste tien weken van 2020.

Meer mannen

In de afgelopen weken is de sterfte onder mannen meer toegenomen dan onder vrouwen. Op basis van een eerste schatting, nam de sterfte van zowel mannen als vrouwen verder toe, maar lijkt het verschil kleiner te worden vergeleken met de week ervoor. Volgens deze schatting overlijden in week 14 bijna drie kwart meer mannen (1 100) en ruim de helft meer vrouwen (850) dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 13 was, naast een hogere sterfte in Noord-Brabant en Limburg, in Gelderland en Overijssel bijna de helft meer sterfte dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Het aantal overledenen op gemeenteniveau kan sterk fluctueren, met name voor kleine gemeentes. Een (sterke) verhoging in een bepaalde week kan daarom toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis.

Schatting gebaseerd op tot nu toe ontvangen berichten

Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachten totale aantal overledenen in die week.

  • Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Het CBS heeft dan nog geen informatie over de doodsoorzaak van de overledenen. Deze informatie ontvangt het CBS via een doodsoorzakenverklaring die is ingevuld door de arts die de overledene schouwt. De publicatie van de informatie uit de doodsoorzakenverklaringen wordt regulier in het derde kwartaal van 2020 verwacht, het CBS gaat zich inspannen om dit eerder te publiceren. Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden