Waterschap zoekt oplossing voor versterking IJsseldijk binnendijks

De dijken rond Zwolle en Olst worden binnendijks versterkt
Foto: WDO Delta

Het waterschap Drents Overijsselse Delta wil de noodzakelijke versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst vooral binnendijks oplossen. Pluspunt daarbij is dat alle woningen op de dijk behouden kunnen blijven. Dat blijkt uit het concept Voorkeursalternatief dat vanmiddag bekend is gemaakt.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzocht in de afgelopen periode verschillende mogelijkheden om de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te versterken. Er zijn veel onderzoeken/gegevens en idee├źn van bewoners, dijkdenkers, experts en overheden voor dijkversterking verzameld en bestudeerd. Nu is het concept-Voorkeursalternatief gereed. Het voorstel bestaat voor een groot deel van de IJsseldijk uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing, waarbij alle woningen behouden blijven.

Dijkversterking kost geen woningen

Alle woningen en monumenten kunnen behouden blijven. Op de meeste dijktrajecten bestaat het voorstel voor het concept-Voorkeursalternatief uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing. Op de andere dijktrajecten bestaat het voorstel uit het plaatsen van een constructie of een buitendijkse versterking richting de rivier. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle wordt de dijk verhoogd. Alle woningen op en langs de dijk worden behouden met maatwerk en de dijkversterking gebeurt buiten het leefgebied van (zwaar) beschermde flora- en faunasoorten. Ook wordt opstuwing op de rivier voorkomen en blijft de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk behouden.

En verder

In 2017 is het waterschap het project IJsseldijk Zwolle-Olst gestart met een verkenning. Nu is het concept-Voorkeursalternatief bekend en iedereen kan daarop reageren. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Het waterschap gaat nu in gesprek gaat met bewoners en belanghebbenden aan de dijk. In deze fase wordt het dijkontwerp meer in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 gaat naar verwachting de schop de grond in.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit waaronder project Zwolle-Olst.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden