Zwollenaar verdient gemiddeld 35.100 euro en dat is tien jaar nauwelijks gestegen

In 10 jaar tijd is het inkomen van werkenden nauwelijks gestegen
Foto: Pixabay
Een Zwollenaar verdient gemiddeld 35.100 euro per jaar en dat is nauwelijks gelijk aan tien jaar geleden. Bij werknemers kwam het in 2017 doorsnee inkomen uit op 35,2 duizend euro, bij de zelfstandigen zonder personeel was dat 28,0 duizend euro. In beide gevallen is dat iets hoger dan in 2007. Het doorsnee inkomen van zelfstandigen met personeel bedroeg 48,5 duizend euro, 3 procent minder dan het inkomen in 2007 van de toenmalige groep zelfstandigen. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar het inkomen van werkenden in 2017.
Vooral bij de zelfstandigen met personeel (zmp’ers) had het inkomen te lijden onder de economische crisis. Dit daalde tussen 2008 en 2013, daarna nam het weer toe. Desalniettemin was het jaarlijkse, doorsnee inkomen van de zmp’ers gedurende de hele periode aanzienlijk hoger dan dat van werknemers en van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Persoonlijk inkomen

Het persoonlijk inkomen bestaat uit alle inkomensbestanddelen, zoals inkomen uit arbeid, onderneming of uitkering die eenduidig aan individuen kunnen worden toegeschreven. Het doorsnee of mediane inkomen is het middelste inkomen als alle inkomens van laag naar hoog zijn gesorteerd. De helft van de inkomens is dus kleiner, de andere helft groter.

Inkomen piekt bij doorwerkende AOW-gerechtigden en veertigers

Het doorsnee persoonlijk inkomen van werkenden kent naar leeftijd een specifiek verloop. De piek ligt bij diegenen die net de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij ontvangen naast inkomen uit werk ook AOW en pensioen. Het is echter maar een kleine groep die blijft doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Als de pensioenpiek buiten beschouwing blijft, geldt dat werkenden rond hun veertigste levensjaar veelal hun maximale inkomen hebben bereikt. Voor werknemers blijft dit inkomen daarna nagenoeg gelijk tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Inkomenskloof mannen en vrouwen

Werkende mannen hebben een hoger doorsnee inkomen dan werkende vrouwen: 42,3 duizend tegen 27,1 duizend euro. Tot de leeftijd van 25 jaar is er weinig verschil in het persoonlijk inkomen tussen mannen en vrouwen, daarna neemt het inkomensverschil tot aan het 46ste levensjaar alsmaar toe. Pas na het 68ste jaar wordt het onderscheid weer kleiner. Het verschil in inkomen tussen man en vrouw is vooral te verklaren doordat vrouwen vaker in deeltijd werken.

Hoogste inkomens in Rozendaal en Bloemendaal

Het mediane persoonlijke inkomen van werkenden was in 2017 met 50,1 duizend euro het hoogst in Rozendaal, gevolgd door Bloemendaal (48,4 duizend euro). Het laagst was het inkomen in de waddengemeenten Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland, circa 28 duizend euro. De hoogste inkomens van werkenden zijn vooral geconcentreerd in de gemeenten in het midden en westen van het land in de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast zijn er concentraties hogere inkomens te zien rond Eindhoven, Groningen en Maastricht.

'

Reacties

article
20533
Zwollenaar verdient gemiddeld 35.100 euro en dat is tien jaar nauwelijks gestegen
Een Zwollenaar verdient gemiddeld 35.100 euro per jaar en dat is nauwelijks gelijk aan tien
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/20533/zwollenaar-verdient-gemiddeld-35-100-euro-en-dat-is-tien-jaar-nauwelijks-gestegen/
2019-03-23T10:04:08+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/03/23100148/inkomen-werk-35.1000-euro.jpg
35.100 euro, AOW, Bloemendaal, inkomensongelijkheid, pensioen, Rozendaal, Werk, werkenden, Zwolle
nieuws