Miljoenen euro’s om laaggeletterdheid aan te pakken

Laaggeletterdheid wordt aangepakt, maar ook digitale vaardigheden aangeleerd
Foto: Pixabay

Er wordt de komende vier jaar 425 miljoen euro uitgetrokken om laaggeletterdheid aan te pakken, maar ook om digitale vaardigheden te verbeteren. Dat is ruim 35 miljoen euro meer dan in de afgelopen vier jaar. Naar schatting hebben zo’n 25.000 mensen in Zwolle problemen met lezen en rekenen.

Onderdeel van de nieuwe aanpak is onder andere om meer mensen te bereiken die Nederlands als moedertaal hebben. Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone.

Ervaringsdeskundigen

Onderdeel van de nieuwe aanpak is om méér mensen te werven voor deelname aan cursussen, specifiek de groep met Nederlands als moedertaal. Er wordt extra geld uitgetrokken om ervaringsdeskundigen op te leiden die mensen in hun omgeving kunnen enthousiasmeren om een cursus te volgen. Kinderen en jongeren met een taalachterstand worden sneller geholpen.

Verbeteren digitale vaardigheden

De aanpak van laaggeletterdheid wordt verbreed met aandacht voor digitale vaardigheden. Zo kunnen mensen geholpen worden om te leren omgaan met websites en elektronische hulpmiddelen.

Kwaliteit aanbod vergroten

Gemeenten krijgen meer geld om het bereik en de kwaliteit van hun lesaanbod te vergroten. Het extra budget voor gemeenten loopt op tot € 7,3 miljoen per jaar in 2024. Voor werkgevers komt jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar om werknemers cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aan te bieden. Ook wordt een expertisepunt basisvaardigheden opgericht, dat gaat fungeren als vraagbaak voor wet- en regelgeving op het gebied van volwassenonderwijs, scholingsregelingen en subsidies. Onder andere gemeenten kunnen bij dit punt terecht met hun vragen.

'

Reacties

article
20401
Miljoenen euro's om laaggeletterdheid aan te pakken
Er wordt de komende vier jaar 425 miljoen euro uitgetrokken om laaggeletterdheid aan te pakken,
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/20401/miljoenen-euros-om-laaggeletterdheid-aan-te-pakken/
2019-03-18T21:14:17+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/03/18211340/Schermafbeelding-2019-03-18-om-21.16.40.png
digitale vaardigheden, gemeente, Laaggeletterdheid, overheid, rekenen, taal, volwassenenonderwijs, Zwolle
Gemeente, nieuws, Politiek