Kosten weghalen asbestleiding en opknapbeurt ligweide Openluchtbad kost maar liefst 150.000 euro

Hoe kan het dat de kosten voor het weghalen van asbest zo hoog opliepen?
Foto: Pixabay

Het weghalen van de oude asbestleiding en het opknappen van de ligweide van het Openluchtbad kost anderhalve ton. Dat vindt CDA’er Arjan Spaans te gortig. Met name de onderzoekskosten en het weghalen van de asbestleiding (100.000 euro) roept vragen bij hem op.

Als een duiveltje uit een doosje kwam de asbestleiding te voorschijn bij het opknappen van de ligweide van het OLB. De kosten voor de opknapbeurt worden geraamd op zo’n 50.000 euro, maar door de vondst van asbest komt daar nog eens een ton bij.  ”En dat allemaal voor één stuk oude waterleiding”, zegt Arjan Spaans die in deze zaak is gedoken.

De kosten

Spaans heeft navraag gedaan over de kosten. ”Daaruit blijkt dat de grondonderzoeken voor de hele ligweide €15.000 euro zouden kosten. Tijdens deze twee eerste onderzoeken is er geen asbest in de bodem aangetroffen. Wel vond men op tekeningen (de zogeheten KLIK-melding) en tijdens de graafwerkzaamheden een oude warmwaterleiding. Deze leiding kon volgens de gemeente vrij gemakkelijk verwijderd worden voor een bedrag van € 30.000,-. Bij het verwijderen van de leiding bleek dat de leiding asbest bevatte. Omdat het grondonderzoek zich alleen richt op steekproefsgewijs controleren van de grond, kwam het asbest in de waterleiding toch als een verrassing. Erger werd het toen bleek dat deze leiding op een plaats verbrijzeld was. Alle werkzaamheden werden dan ook stopgezet. Vervolgens moest er aanvullend onderzoek worden gedaan door een specialistisch bedrijf voor een bedrag van € 8000,-. De werkzaamheden kwamen vervolgens in een ‘zwaardere categorie’ te vallen en het extra bedrag voor sanering (de afvoer van vuile grond, de grond zeven en de opvoer van schone grond) kwam neer op €35.000,-.”

Graszoden

”En dan lopen de kosten in een keer flink op”, zegt Spaans. ”Doordat er niet direct begonnen kon worden met het vervolg van de sanering liep de planning voor de ingebruikname van de ligweide ook flink nog uit de tijd. Om de tijdige opening van het zwembad te kunnen garanderen is er door de gemeente voor gekozen om het terrein te voorzien van graszoden in plaats van graszaad, dit leverde een extra kostenpost op van €30.000,-. Spaans: “de praktijk is met dit soort graafwerkzaamheden dat je niet alles kunt voorzien, dat heet soms gewoonweg pech. We moeten er echter wel van leren: de evaluatie van de keuze voor het plaatsen van graszoden laten we over aan de gemeentelijke organisatie. Bij ons rijst vooral de vraag of de onderzoeks- en saneringskosten wel in verhouding staan tot de werkzaamheden.”

Onderzoekskosten

Spaans wil van het college van B&W weten of deze het met hem eens zijn dat de onderzoeks- en saneringskosten, met een totaal van €88.000,- aan gemeenschapsgeld, wel erg hoog zijn. ”Dit gevoel van overdaad sluit ook aan bij de berichten in de landelijke media over overbodige maatregelen en kosten van asbestsanering. Het verwijderen van asbest en het wonen en werken in een gebouw met asbest is veel minder riskant voor de gezondheid dan tot nu toe wordt aangenomen.In veel gevallen zijn de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar en is het gebruik van extreme beschermingsmiddelen onnodig. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, waarin voor het eerst op een rij is gezet welke bescherming past bij verschillende asbestwerkzaamheden.”

 

'

Reacties

article
20011
Kosten weghalen asbestleiding en opknapbeurt ligweide Openluchtbad kost maar liefst 150.000 euro
Het weghalen van de oude asbestleiding en het opknappen van de ligweide van het Openluchtbad
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/20011/kosten-weghalen-asbestleiding-en-opknapbeurt-ligweide-openluchtbad-kost-maar-liefst-150-000-euro/
2019-03-07T08:43:04+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/03/07084229/Schermafbeelding-2019-03-07-om-08.39.11.png
asbest, asbestleiding, ligweide, OLB, Openluchtbad, saneren
nieuws, Politiek