Oproep aan Lelystad Airport: stel opening uit tot na herziening luchtruim

Vakantieverkeer straks naar Lelystad Airport
Foto: Pexels

Vijftien gemeenten en de provincie Overijssel hebben minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer nu géén besluit te nemen over Lelystad Airport. Eérst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen.

De Overijsselse overheden benoemen ook de randvoorwaarden die zij stellen mocht Lelystad Airport onverhoopt toch eerder open gaan. Doel is om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Terugwinnen vertrouwen

Toen de minister het dossier Lelystad Airport aan het begin van de kabinetsperiode oppakte, nam zij zich voor om te werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid. In dat verband pleiten de provincie en gemeenten voor een open, transparant en navolgbaar besluitvormingsproces. Met de nu gekozen volgorde van besluitvorming wordt voorbij gegaan aan de belangrijke discussies die in het kader van de luchtvaartnota worden gevoerd, en waarin de minister ook zelf de balans wil zoeken tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Een andere volgorde van besluitvorming is daarom wenselijk.

Belangrijke randvoorwaarden

Mocht het toch tot besluitvorming komen  dan willen de gemeenten en de provincie dat er een aantal randvoorwaarden wordt vastgelegd. Het gaat dan onder meer over een snelle stijging en daling van en naar Lelystad Airport, onderzoek naar de risico’s van vogelaanvaringen, een limiet van 10.000 vliegbewegingen per jaar tot dat het luchtruim is herzien en een plan voor monitoring, handhaving en evaluatie van milieugevolgen dat op voorhand moet zijn vastgesteld. Lees hier de volledige zienswijze.

Verkeersverdelingsregeling Schiphol – Lelystad Airport

Naast het luchthavenbesluit hebben de gezamenlijke overheden ook een zienswijze ingediend op de Verkeersverdelingsregeling voor Schiphol. In de laatste versie van deze regeling is een lijst met bestemmingen waarop kan worden gevlogen vervallen. Deze lijst ligt ten grondslag aan de milieueffectrapportage waarop het luchthavenbesluit is gebaseerd. Hiermee wordt opnieuw onduidelijk of de milieueffectrapportage nog juist is.

'

Reacties

article
19613
Oproep aan Lelystad Airport: stel opening uit tot na herziening luchtruim
Vijftien gemeenten en de provincie Overijssel hebben minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/19613/oproep-aan-lelystad-airport-stel-opening-uit-tot-na-herziening-luchtruim/
2019-02-18T08:16:18+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/02/18081656/Schermafdruk-2019-02-18-08.17.44.png
Cora van Nieuwenhuizen, Lelystad Airport, provindie Overijssel, Schiphol, vliegveld lelystad, Zwolle
nieuws, Politiek