Staatssecretaris Paul Blokhuis: war on drugs, alcohol en tabak

Minister Paul Blokhuis
Foto: Rijksoverheid

Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) blijft zijn strijd tegen drugs, alcohol en tabak voeren: “Ondanks een daling in het gebruik van xtc onder scholieren en een stagnering van het gebruik onder volwassenen, blijft het xtc-gebruik in Nederland relatief hoog. Dat baart mij zorgen, zeker als je daarin meeneemt dat pillen steeds sterker worden.”

Ook heeft hij zijn pijlen gericht op de drinker en roker. Het aantal rokers van tabak daalt nog steeds. De afname doet zich het minst voor onder mensen met een laag opleidingsniveau. Wat overmatig alcoholgebruik betreft, is de dalende trend die zich aftekende 2017 gestopt. Vooral hoogopgeleide volwassenen drinken overmatig. In november sloot staatssecretaris Blokhuis samen met ruim 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt om het roken van tabak en problematisch alcoholgebruik (verder) terug te dringen.

XTC

Xtc blijft in Nederland onder de jongeren de meest gebruikte uitgaansdrug. Daarnaast neemt de sterkte van xtc-pillen opnieuw toe. Negen op de tien pillen was naar maatstaven van het Trimbos-instituut hoog gedoseerd.

Drugspreventie

Staatssecretaris Blokhuis: “Ondanks een daling in het gebruik van xtc onder scholieren en een stagnering van het gebruik onder volwassenen, blijft het xtc-gebruik in Nederland relatief hoog. Dat baart mij zorgen, zeker als je daarin meeneemt dat pillen steeds sterker worden. Nederland is in Europa koploper in xtc-gebruik. Mensen vinden het kennelijk normaal om dit soort middelen te gebruiken tijdens het uitgaan, maar zijn daarbij onvoldoende doordrongen van het risico dat ze nemen. Vooral onder hoogopgeleiden tussen de 20 en 25 jaar ligt het gebruik hoog. Die normalisering wil ik tegengaan, met name door in te zetten op voorlichting en preventie”.

Drugscriminaliteit

De staatssecretaris komt dit voorjaar met een brief waarin hij zijn drugspreventiebeleid uiteenzet: “Ik laat onze huidige inzet op preventie doorlichten en zal extra aanzetten waar dat nodig is. Dit voorjaar laat ik weten welke eventuele extra maatregelen ik neem. In goed overleg met mijn collega-minister Grapperhaus (J&V), die in zal zetten op meer aandacht voor de gevolgen van xtc-gebruik in relatie tot de drugscriminaliteit”.

GHB

Hoewel GHB-gebruik landelijk gezien naar verhouding weinig voorkomt, is het aantal gezondheidsincidenten relatief hoog en ernstig van aard. Blolhuis maakt op dit moment een zo compleet mogelijk beeld van de aard, omvang en mogelijk ook achtergronden van gezondheidsincidenten als gevolg van het gebruik van GHB. Blokhuis verwacht daarover in juni een rapportage aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

 

'

Reacties

article
19566
Staatssecretaris Paul Blokhuis: war on drugs, alcohol en tabak
Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) blijft zijn strijd tegen drugs, alcohol en tabak voeren: “Ondanks een
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/19566/staatssecretaris-paul-blokhuis-war-on-drugs-alcohol-en-tabak/
2019-02-15T09:56:23+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2019/02/15095338/Schermafdruk-2019-02-15-09.47.34.png
alcohol, GHB, Grapperhaus, Paul Blokhuis, roken, tabak, XTC
nieuws, Politiek