Dijkverhoging bij Zwolle biedt mogelijkheden voor nieuwe wandel- en fietspaden

Nog meer genieten van de IJssel tussen Zwolle en Olst
Foto: Rein Tuininga

ZWOLLE – De versterking en verhoging van de dijken van de IJssel op tussen Zwolle en Olst biedt een kansen om tegelijk nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen en uiterwaarden in te richten voor natuurontwikkeling. Dat blijkt uit de eerste inventarisatie van het waterschap en de gemeente Zwolle.

De dijken van de IJssel moeten de komende jaren worden versterkt en verhoogd. De dijken lopen over een lengte van 29 kilometer over Zwols grondgebied – van het Zwolle-IJsselkanaal tot en met Olst. Aanpak van de dijken is nodig door het stijgende waterpeil en de toename van opstuwend water vanuit het IJsselmeer ten gevolge van extreme weersituaties. Ook het economisch belang van het gebied achter de dijken is reden deze te versterken. Bijna over het gehele traject op Zwols grondgebied moeten de dijken worden verhoogd. Daarnaast moet op veel plekken de bekleding van de dijk worden vervangen.

Combineren

De gemeente wil onderzoeken hoe de werkzaamheden aan de dijk kunnen worden gecombineerd met de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden. Een van de wensen is de aanleg van wandelpad en een struinpad door de uiterwaarden bij Spoolde. Een aantal bewoners van Zwolle-Zuid heeft de suggestie gedaan om parallel aan het drukke Beekmanpad een apart wandelpad aan te leggen, zodat voetgangers en fietsers elkaar niet hinderen. Ook de aanleg van een fietspad over de dijk nabij Harculo  wordt in het onderzoek meegenomen.

Engelse werk

Verder wordt gedacht aan het verplaatsen van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de uitspanning Het Engelse Werk naar de achterzijde, waardoor de verkeerssituatie veiliger wordt en de landschappelijke inrichting verbetert.

article
10093
Dijkverhoging Zwolle-Olst biedt kansen
ZWOLLE – De versterking en verhoging van de dijken van de IJssel op tussen Zwolle
https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/10093/dijkverhoging-bij-zwolle-biedt-mogelijkheden-voor-nieuwe-wandel-en-fietspaden/
2018-02-08T13:46:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/406/2018/02/09131210/IJssel.jpg
dijken, IJssel, Olst, wandel- en fietspaden, Wijhe, Zwolle
Gemeente, nieuws