Na Oosterlaan wordt nu de Westerlaan aangepakt

Foto: Gemeente Zwolle

Na de Oosterlaan vernieuwt Zwolle nu ook de Westerlaan. Van dinsdag 23 augustus tot mei volgend jaar wordt de Westerlaan omgetoverd tot een prettige omgeving. De start begint met het eerste deel voor de Nieuwe Buitensociëteit tussen het vernieuwde Stationsplein en de parkeergarage. Naar verwachting is dit deel begin oktober klaar.

Het werk aan de Oosterlaan verliep voorspoedig. Enkele weken eerder dan gepland is de Oosterlaan sinds juli weer toegankelijk voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Aan beide zijden van de weg komen in het najaar van 2022 nieuwe bomenrijen en andere beplanting. Hierna is de Oosterlaan helemaal vernieuwd.

De bouwhekken worden nu al geplaatst en daarna gelden de omleidingsroutes voor  fietsers en gemotoriseerd verkeer. Voetgangers kunnen gebruikmaken van het oude trottoir aan de kant van de woningen of tijdelijke loopplaten. Daarna wordt de rijbaan verwijderd en het asfalt en oude bestratingen. Ook de regenwaterputten worden verwijderd, net als het afvalwaterriool. Net als in de Oosterlaan wordt ook hier een drainagesysteem aangelegd waarop de nieuwe regenwaterputten worden aangesloten.  Onder de grond wordt een laag van 35 centimeter grof puin aangebracht. Bij extreme regenval slaat deze puinlaag het water tijdelijk op. Ook wordt de grond verbeterd. Nadat de ondergrond is verbeterd wordt de nieuwe indeling aangebracht met trottoirbanden en klinkerbestrating. Bij De Parkschool komt een verhoogd plateau om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook de kruising tussen de Westerlaan en Parkstraat krijgt een verhoogd kruispunt.

Van 23 augustus tot begin oktober 2022 wordt er dus gewerkt voor de Nieuwe Buitensociëteit tussen het vernieuwde Stationsplein en de parkeergarage. De Westerlaan is in deze periode voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer alleen bereikbaar vanaf de Willemskade. Voor voetgangers blijft de laan toegankelijk zowel vanaf het Stationsplein als Willemskade.

Van begin oktober tot begin december 2022 wordt het deel vanaf de  parkeergarage tot aan het kruispunt met de Parkstraat aangepakt. De parkeergarage is in deze periode alleen bereikbaar vanaf het Stationsplein. In december en januari wordt het deel vanaf het kruispunt met de Parkstraat tot aan de inrit naar de bierbrouwerij Bohemean onder handen genomen. Voor januari en febrruari staat het het stuk van de inrit bierbrouwerij Bohemean tot en met de tweede inrit van Citypost op het programma. Daarna volgen de werkzaamheden tot aan de Willemskade. Dit duurt tot mei volgend jaar.

Gedurende de werkzaamheden moeten delen van de Westerlaan worden afgesloten.Wel wordt er voor gezorgd dat de bewoners de Westerlaan kunnen bereiken. Alternatieve doorgaande routes voor fietsers lopen via de Stationsweg, Burgemeester van Roijensingel, Emmawijk, Willemskade of via de Koggetunnel, Nieuwe Veerallee en Willemskade. Met verkeersborden worden de alternatieve routes aangegeven via de Van Karnebeektunnel, IJsselallee, Nieuwe Veerallee en Willemskade of via de Burgemeester van Roijensingel en Willemskade.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen