Zwolse coalitie jubelend over plannen voor de toekomst en bouwt verder aan brede welvaart

De fractievoorzitters met de nieuwe wethouders na presentatie coalitieakkoord
Foto: Redactie

Bijna highfivend werd het nieuwe coalitieprogramma van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA gepresenteerd. Zwolle is een van de eerste grote gemeentes waar de coalitie staat en staat als een huis. Er zijn uitdagingen voldoende, maar daarvoor is een krachtig akkoord bereikt onder de bezielende leiding van formateur Arie Slob.

Natuurlijk zijn er uitdagingen voldoende. De woningbouw van het slot halen betekent de komende jaren 10.000 woningen gaan bouwen. Er is zelfs ruimte voor 12.500, maar de vraag is ook waar de arbeiders vandaan moeten komen om de huizen te bouwen en de gestegen kosten van woningbouw moeten beheersbaar blijven. Dat is een taak die de coalitie zich ziet gesteld. Er wordt vooralsnog gebouwd binnen de bestaande stad en er wordt ook rekening gehouden met starters en mensen met een laag inkomen. Bouwen buiten de stad wordt nadrukkelijk ook als mogelijkheid gezien.

Zwolle moet in haar ontwikkeling wel bereikbaar blijven. Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de stad, naar schonere vormen van mobiliteit en naar een verkeersluwe stad waarbij de oplossing gezocht wordt in alternatieve parkeeroplossingen. De dominantie van de auto verdwijnt. En ook staat de verkeersveiligheid hoog in het vaandel, te denken valt aan meer dertig kilometerzones rondom het stadshart. Ook nieuwe fietsroutes staan in de planning.

De kindregeling voor vergoeding van onder meer sportverenigingen wordt opgetrokken naar 130 procent van het minimum inkomen. Daardoor kunnen meer kinderen die in armoede opgroeien betere kansen krijgen. Ook moet de openbare ruimte sport en bewegen uitnodigend zijn om te gaan bewegen.

Uiteraard wordt er gekeken naar de klimaatcrisis en dat vraagt een snellere energietransitie. In 2040 moet Zwolle klimaatneutraal zijn. Daarvoor komt ondersteuning voor verduurzamen en isoleren. Ook wordt er met nadruk gekeken naar warmtenetten en andere warmteprojecten. Ook wordt gekeken naar een tweede lokatie voor windmolens, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar Haerst.

Ook wordt de jeugdhulp geïntensiveerd en wordt hulp dichter bij de jongeren gebracht met speciale aandacht voor aanpak, preventie en middelgebruik.  Daarnaast komt er een versterking van de sociale basis waarop mensen terug kunnen vallen als ze hulp nodig hebben. In een inclusieve stad kan iedereen zichzelf zijn en meedoen, door betaald werk of vrijwilligerswerk. Door perspectiefgesprekken met mensen die al langer aan de kant staan en nieuwe afspraken met TIEM moeten meer Zwollenaren naar werk begeleid worden. Statushouders die niet onder de inburgeringswet vallen, kunnen ook de komende jaren rekenen op maatwerk om deel te nemen aan de samenleving.

Kunst en cultuur moeten de stad aantrekkelijker maken met een passend aanbod culturele voorzieningen. Voorbeeld is de verhuizing van het Fraterhuis naar het nieuwe Handelshuys. De Fundatie, ArtEZ, Cibab en de Spoorzone worden culturele hotspot.

Ook gaat er keihard gewerkt worden in het vertrouwen in de overheid. Het gemeentehuis gaat verder open. Wanneer dat digitaal niet lukt, telefonisch en wanneer dat niet lukt, aan de balie of bij een servicepunt. In samenwerking met de gemeenteraad komt er een nieuwe aanpakken om inwoners bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken.

Alles staat en valt met de financiën om de ambities te verwezenlijken. Dat geldt onder meer voor de Spoorzone, Nieuwe Veemarkt en de Zwartewaterzone. En de onzekerheden zijn er op financieel gebied. De stad staat er goed voor, maar er wordt ook gekeken om extra inkomsten te krijgen vanuit het rijk, maar ook een hogere bijdrage van bezoekers en gebruikers van de binnenstad, zoals toeristenbelasting en parkeertarieven.

Volgende week dinsdag staat het nieuwe college op het bordes.

Burgemeester Peter Snijders krijgt Gerdien Rots en Michel van Willigen namens de ChristenUnie aan zijn zijde. Groenlinks levert Dorrit de Jong en Monique Schuttenbeld. Paul Guldemond komt in het college namens D66 en Arjan Spaans vertegenwoordigt het CDA

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen