Zwolle investeert extra in toezicht en handhaving openbare ruimte

Wethouder William Dogger
Foto: Zwolle Nieuws

De gemeente Zwolle gaat met ingang van 2021 jaarlijks vier ton extra beschikbaar stellen om meer toezichthouders aan te kunnen stellen voor de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. Dat is het plan van het Zwolse college van burgemeester en wethouders. “We doen er alles aan om te zorgen dat Zwollenaren en bezoekers zich hier prettig en veilig voelen”, zegt wethouder William Dogger.

Zwolle heeft meer en beter toegeruste toezichthouders nodig om de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte te kunnen handhaven. Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd  in het verder versterken van het toezicht en de handhaving. Daarmee kunnen er extra mensen aan het werk én kunnen de toezichthouders vaker de wijken in en ook ’s avonds en in de weekenden een oogje in het zeil houden. Dat staat in de visie Toezicht in de openbare ruimte 2025.

Nieuwe taken

De afgelopen jaren hebben gemeenten nieuwe taken gekregen en zijn er ook meer mogelijkheden gekomen om op te kunnen treden. B en w willen daarop inspelen en het toezicht in de openbare ruimte doorontwikkelen, zodat de toezichthouders meer flexibel en wijkgericht gaan werken. Door het uitbreiden van de capaciteit kunnen de toezichthouders op meer plekken en tijden in de stad zichtbaar zijn, niet alleen om de regels te handhaven, maar ook om ongewenste situaties te signaleren en daarop in te spelen.

Leefbaar en veilig

“We doen er alles aan om te zorgen dat Zwollenaren en bezoekers zich hier prettig en veilig voelen”, stekt wethouder William Dogger. “Een stad leefbaar en veilig houden doe je met elkaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een schone en aantrekkelijke buitenruimte. Waar je met plezier wandelt, je hond uitlaat, naar werk of school fietst, geniet van het groen of met je kinderen speelt in het park. We maken met zijn allen intensiever gebruik van de openbare ruimte”, constateert de wethouder. “Dan moet je met elkaar wel een aantal afspraken maken over hoe je daarmee omgaat. Toezicht wordt daarom steeds belangrijker. Helaas zien we dat we met de huidige bezetting en werkwijze niet op het gewenste niveau toezicht kunnen houden.”

Extra toezicht

Deze zomer besloot de gemeenteraad al om de capaciteit vanaf 2020 met twee toezichthouders uit te breiden. B en w stellen nu voor om in vervolg daarop vanaf 2021 jaarlijks 400.000 euro extra beschikbaar te stellen voor het toezicht in de openbare ruimte en daarmee een flinke stap te zetten in het versterken van het toezicht.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden